یکشنبه , ۱۰ فروردین ۱۳۹۹
دامپینگ, دامپینگ چیست, تعریف دامپینگ, روش های تجاری ناسالم, مفهوم دامپینگ, مقررات ضددامپینگ, دامپ, قیمت شکنی, رقابت مخرب, تعریف دامپینگ براساس قیمت, تعریف دامپینگ هزینه تولید, انواع دامپینگ, مدت زمان دامپینگ, دامپینگ حمایتی, آثار دامپینگ, تفاوت دامپینگ و یارانه, دامپینگ کوتاه مدت, دامپینگ بلندمدت, دامپینگ مخرب, دامپینگ غیرمخرب, علل و انگیزه های دامپینگ, تشخیص دامپینگ, روند مقابله با دامپینگ از طریق تحقیق, تشخیص دامپینگ از طریق بررسی محصول مشابه, تشخیص دامپینگ از طریق مشخص کردن قیمت صادراتی محصول, تشخیص دامپینگ از طریق مشخص کردن ارزش عادی محصول, تشخیص دامپینگ از طریق مقایسه قیمت صادراتی با ارزش عادی محصول, دامپینگ در مقررات سازمان تجارت جهانی, جایگاه دامپینگ در مقررات سازمان تجارت جهانی, راههای مقابله با دامپینگ, سازمان تجارت جهانی, وتو, بازرگانی بین المللی, سیستم تجارت بین المللی, گات, موافقت نامه تعرفه و تجارت, شرکت بازرگانی فیروزه, خرید کالا از چین, واردات کالا از چین, واردات مواد اولیه, واردات مواد شیمیایی, واردات ماشین آلات صنعتی, واردات دستگاه های خطوط تولید, واردات قطعات یدکی دستگاه های صنعتی, واردات قطعات یدکی کالاهای الکترونیکی, واردات لوازم برقی خانگی, واردات قطعات یدکی لوازم برقی, حمل کالا از چین, کارگو, حمل هوایی, حمل دریایی, ترخیص کالا از گمرک,
راههای مقابله با دامپینگ

راههای مقابله با دامپینگ

راههای مقابله با دامپینگ

راههای مقابله با دامپینگ

پس از انجام تحقیقات کامل و اثبات وقوع دامپینگ، کشور متضرر از دامپینگ می تواند تقاضای انجام مقابله با دامپینگ را داشته باشد. موافقت نامه ضددامپینگ سازمان تجارت جهانی راههای مقابله با دامپینگ را معین می سازد. یکی از این راههای مقابله ارائۀ چارچوبی برای تدوین قوانین ملی ضددامپینگ در کشورهای عضو می باشد. رویه های بین المللی از یک سو و منافع ملی از سوی دیگر وجود قوانین ضددامپینگ ملی را ضروری ساخته است. و دولت ها کوشش بر تدوین مقررات ملی اثربخش و سازگار با سازمان تجارت جهانی را دارند. سازگاری مقررات ملی با مقررات سازمان جهانی تجارت که شرط مطابقت خوانده می شود و از الزامات الحاق به سازمان WTO به شمار می آید، مانعی برای لحاظ ملاحظات سیاستی ملی محسوب نمی شود علاوه بر آن، ساز و کار موثر ضددامپینگ قانون گذاری که ظرفیت اجرایی کافی در اجرای موثر آن قوانین را داشته باشد، می طلبد.
عوارض ضددامپینگ نیز یکی از راههای مقابله به این پدیده می باشد. موافقت نامه، با توجه به اصل تجارت آزاد و استثنایی بودن وضع عوارض ضددامپینگ، یک قاعده کلی مقرر می دارد: «عوارض ضددامپینگ تنها تا مدت و اندازه ای اجرا و اعمال خواهد شد که برای خنثی کردن اثر رسیدگی به مسبب خسارت است، ضروری باشد». موافقت نامه، برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی کشورها و ممانعت از این که کشورها به بهانه خنثی شدن اثر دامپینگ، عوارض اضافی را سال های متمادی اعمال نمایند، در موافقت نامه مدت مجاز اعمال عوارض قطعی را مشخص کرده است. به موجب آن، «هرگونه عوارض ضددامپینگ حداکثر ۵ سال از تاریخ اعمال (یا از تاریخ آخرین تجدیدنظر، در صورتی که تجدیدنظر، هم دامپینگ هم خسارات را شامل شود) خاتمه می یابد». تعیین سقف مزبور بیان گر آن است که تدوین کنندگان مقررات موافقت نامه به تبعیت از اصل تجارت آزاد و روح حاکم بر مقررات سازمان تجارت جهانی، به عوارض دامپینگ به چشم یک استثنا نگریسته و کوشیده اند تا قلمرو آن را تا حد امکان کم کنند. برای این که اعمال این حقوق و عوارض، باعث از بین بردن رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی نشود، عوارض مزبور در یک دورۀ زمانی معین، اعمال می شود. موافقت نامه برای اولین بار شرط افول یا لغو اتوماتیک حقوق و عوارض ضددامپینگ را مقرر نموده است. طبق آن، عوارض ضددامپینگ قطعی حداکثر ۵ سال پس از وضع آن یا تاریخ آخرین تمدید تجدیدنظر، لغو خواهد شد.

طبق موافقت نامه، تصمیماتی که در پایان دعوای ضددامپینگ اتخاذ می شود، قابل تجدیدنظر خواهی است، تقاضای تجدیدنظر از مقامات کشور واردکننده بعمل خواهد آمد. همچنین طبق موافقت نامه اگر مدت معقولی از تاریخ وضع عوارض قطعی ضددامپینگ گذشته باشد به تقاضای هر ذی نفع که اطلاعات مثبتی دال بر نیاز به تجدیدنظر ارائه شود، تجدیدنظر خواهی انجام خواهد شد. موافقت نامه، درخواست ذی نفع را برای تجدیدنظر، مشروط به یک مدت معقولی نموده است ولی در مورد این که چه مدتی معقول است، ساکت می باشد. این مسئله باعث می گردد عوارض وضع شده از سوی مرجع تحقیق این مدت ها قابل اعتراض باشد و قطعیت تصمیم صادره را متزلزل می نماید.
در قسمت بعدی با شما خواهیم بود با  مقابله با طفره فریبکارانه.

دامپینگ(قسمت پانزدهم)

دامپینگ, دامپینگ چیست, تعریف دامپینگ, روش های تجاری ناسالم, مفهوم دامپینگ, مقررات ضددامپینگ, دامپ, قیمت شکنی, رقابت مخرب, تعریف دامپینگ براساس قیمت, تعریف دامپینگ هزینه تولید, انواع دامپینگ, مدت زمان دامپینگ, دامپینگ حمایتی, آثار دامپینگ, تفاوت دامپینگ و یارانه, دامپینگ کوتاه مدت, دامپینگ بلندمدت, دامپینگ مخرب, دامپینگ غیرمخرب, علل و انگیزه های دامپینگ, تشخیص دامپینگ, روند مقابله با دامپینگ از طریق تحقیق, تشخیص دامپینگ از طریق بررسی محصول مشابه, تشخیص دامپینگ از طریق مشخص کردن قیمت صادراتی محصول, تشخیص دامپینگ از طریق مشخص کردن ارزش عادی محصول, تشخیص دامپینگ از طریق مقایسه قیمت صادراتی با ارزش عادی محصول, دامپینگ در مقررات سازمان تجارت جهانی, جایگاه دامپینگ در مقررات سازمان تجارت جهانی, راههای مقابله با دامپینگ, سازمان تجارت جهانی, وتو, بازرگانی بین المللی, سیستم تجارت بین المللی, گات, موافقت نامه تعرفه و تجارت, شرکت بازرگانی فیروزه, خرید کالا از چین, واردات کالا از چین, واردات مواد اولیه, واردات مواد شیمیایی, واردات ماشین آلات صنعتی, واردات دستگاه های خطوط تولید, واردات قطعات یدکی دستگاه های صنعتی, واردات قطعات یدکی کالاهای الکترونیکی, واردات لوازم برقی خانگی, واردات قطعات یدکی لوازم برقی, حمل کالا از چین, کارگو, حمل هوایی, حمل دریایی, ترخیص کالا از گمرک,دامپینگ, دامپینگ چیست, تعریف دامپینگ, روش های تجاری ناسالم, مفهوم دامپینگ, مقررات ضددامپینگ, دامپ, قیمت شکنی, رقابت مخرب, تعریف دامپینگ براساس قیمت, تعریف دامپینگ هزینه تولید, انواع دامپینگ, مدت زمان دامپینگ, دامپینگ حمایتی, آثار دامپینگ, تفاوت دامپینگ و یارانه, دامپینگ کوتاه مدت, دامپینگ بلندمدت, دامپینگ مخرب, دامپینگ غیرمخرب, علل و انگیزه های دامپینگ, تشخیص دامپینگ, روند مقابله با دامپینگ از طریق تحقیق, تشخیص دامپینگ از طریق بررسی محصول مشابه, تشخیص دامپینگ از طریق مشخص کردن قیمت صادراتی محصول, تشخیص دامپینگ از طریق مشخص کردن ارزش عادی محصول, تشخیص دامپینگ از طریق مقایسه قیمت صادراتی با ارزش عادی محصول, دامپینگ در مقررات سازمان تجارت جهانی, جایگاه دامپینگ در مقررات سازمان تجارت جهانی, راههای مقابله با دامپینگ, سازمان تجارت جهانی, وتو, بازرگانی بین المللی, سیستم تجارت بین المللی, گات, موافقت نامه تعرفه و تجارت, شرکت بازرگانی فیروزه, خرید کالا از چین, واردات کالا از چین, واردات مواد اولیه, واردات مواد شیمیایی, واردات ماشین آلات صنعتی, واردات دستگاه های خطوط تولید, واردات قطعات یدکی دستگاه های صنعتی, واردات قطعات یدکی کالاهای الکترونیکی, واردات لوازم برقی خانگی, واردات قطعات یدکی لوازم برقی, حمل کالا از چین, کارگو, حمل هوایی, حمل دریایی, ترخیص کالا از گمرک,

شرکت بازرگانی فیروزه وارد کننده مواد اولیه برای تولید کالا، مواد شیمیایی، دستگاه ها و ماشین آلات صنعتی، خطوط تولید، قطعات یدکی دستگاه ها و کالاهای الکترونیکی و لوازم برقی خانگی با سابقه ۳۵ ساله در امور مربوط به واردات کالا از چین، حمل کالا از چین، کارگو، حمل هوایی، حمل دریایی، ترخیص کالا از گمرک آماده همکاری با بازرگانان و تجار محترم می باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *