شنبه , ۲۹ تیر ۱۳۹۸
کلمات ضروری چینی،جملات چینی ضروری،چینی در سفر،سفر به چین و خرید از چین، زبان چینی، مترجم چینی، یادگیری زبان چینی، آموزش چینی،لغت پرکاربرد چینی چیست؟ ،مکالمات روزمره چینی، یادگیری چینی، اصطلاحات چینی، مترجم چینی، خرید از چین، بازرگانی چین، کارگو در گوانجو، یادگیری زبان چینی، آموزش زبان چینی، ترجمه زبان چینی، مترجم چینی، زبان چین، زبان چینی در سفر، کتاب 345، آموزش چینی، آموزش چینی به فارسی، آموزش چینی آنلاین، ترجمه کتبی چینی به فارسی،اصطلاحات چینی در فرودگاه،اصطلاحات چینی در ترمینال،اصطلاحات چینی در سفر،زبان چینی در سفر،ضروری ترین لغات زبان چینی،اصطلاحات زبان چینی،اصطلاحات لازم در سفر به چین،مکالمه در فرودگاه،اصطلاحات کاربردی در فرودگاه، واردات از چین،واردات کالا از چین،قیمت اجناس در چین، ،بهترین کالاهای وارداتی از چین،از چین چه وارد کنیم، کالاهای چینی،چین، پکن،گوانجوو،ایوو،بازرگانی در چین،تجارت با چین،گمرک،ترخیص کالا ،کالاهای چینی،بیشترین کالاهای وارداتی از چین، china،import of china،chin،trad in china، import from china،آموزش نحوه واردات کالا از چین، تجارت پرسود با چین،خرید از چین،بهترین کالا برای واردات از چین،سفارش کالا از چین،واردات از چین با سرمایه کم،واردات پرسود از چین، پرسودترین کالاهای وارداتی،واردات از چین آموزش،بازرگانی در چین،گمرک ایران،بازرگانی،گمرک،واردات،

جملات كاربردي زبان چيني در فرودگاه

جملات كاربردي زبان چيني در فرودگاه

جملات كاربردي زبان چيني در فرودگاه ، آشنایی با جملات پرکاربرد زبان چینی

جملات كاربردي زبان چيني در فرودگاه ، واردات کالا از چین، یادگیری زبان چینی، مترجم چینی، آموزش بازرگانی با چین، ترجمه چینی، خرید از چین، ترخیص کالا، ترخیصکار

 

جملات كاربردي زبان چيني در فرودگاه ، واردات کالا از چین، یادگیری زبان چینی، مترجم چینی، آموزش بازرگانی با چین، ترجمه چینی، خرید از چین، ترخیص کالا، ترخیصکار

 

جملات كاربردي زبان چيني در فرودگاه ، واردات کالا از چین، یادگیری زبان چینی، مترجم چینی، آموزش بازرگانی با چین، ترجمه چینی، خرید از چین، ترخیص کالا، ترخیصکار جملات كاربردي زبان چيني در فرودگاه ، واردات کالا از چین، یادگیری زبان چینی، مترجم چینی، آموزش بازرگانی با چین، ترجمه چینی، خرید از چین، ترخیص کالا، ترخیصکار

جملات كاربردي زبان چيني در فرودگاه 

بخش اول،  دوستان و بازرگانان عزیز و علاقمندان به زبان چینی، در این قسمت می خواهیم به معرفی تعدادی از جملات كاربردي زبان چيني در فرودگاه بپردازیم، من خودم به کرات ایرانیان پیر و جوان زیادی را دیده ام که در فرودگاه های گوانجو یا ایوو و یا شانگهای سرگردان بوده اند و به دیگران التماس می کرده اند که برای آنها در مورد زمان پروازشان به تهران و یا ترمینال پرواز آنها از چشم بادامی های چینی سوال بپرسند و متاسفانه هیچ کدام کاری از پیش نمی برده اند . امیدواریم با شروع این بخش که بخشی از سوالات مهم و کلیدی مسافران در فرودگاه هست، بتوانیم نگرانی مسافران به چین را رفع کنیم. و اما بخش اول جملات كاربردي زبان چيني در فرودگاه :

جملات كاربردي زبان چيني در فرودگاه ، واردات کالا از چین، یادگیری زبان چینی، مترجم چینی، آموزش بازرگانی با چین، ترجمه چینی، خرید از چین، ترخیص کالا، ترخیصکار

 

جملات كاربردي زبان چيني در فرودگاه ، واردات کالا از چین، یادگیری زبان چینی، مترجم چینی، آموزش بازرگانی با چین، ترجمه چینی، خرید از چین، ترخیص کالا، ترخیصکار

 

جملات كاربردي زبان چيني در فرودگاه ، واردات کالا از چین، یادگیری زبان چینی، مترجم چینی، آموزش بازرگانی با چین، ترجمه چینی، خرید از چین، ترخیص کالا، ترخیصکار

 

 

*اين فرودگاه دو ترمينال دارد.这个飞机场有两个登机楼。 ج گا في جي چان يو ليان گا دن جي لو.

 

*ساختمان شرقي ترمينال پروازهاي بين المللي است. 东楼是国际航班登机楼。دون لو شي گوآجي هان بن دن جي لو.

 

*ساختمان غربي ترمينال پروازهاي داخلي است. 西楼是国内航班登机楼。 شي لو شي گوآني هان بن دن جي لو.

 

*ما ميتوانيم با تاكسي به فرودگاه برويم.我们可以坐出租车去机场。  وامن ك يي ذوآ چوذوچ آ چو جي چان.

 

*ما مي توانيم سوار اتوبوس هم بشويم. 我们也可以坐公共汽车。 وامن ي ك يي ذوآ گن گن چي چ آ .

 

* اتوبوس از ايستگاه داخل شهر حركت ميكند. 公共汽车从市内总站出发。  گن گن چي چ آ ثن شي ني ذن جن چو فا.

 

 

کلمات ضروری چینی،جملات چینی ضروری،چینی در سفر،سفر به چین و خرید از چین، زبان چینی، مترجم چینی، یادگیری زبان چینی، آموزش چینی،لغت پرکاربرد چینی چیست؟ ،مکالمات روزمره چینی، یادگیری چینی، اصطلاحات چینی، مترجم چینی، خرید از چین، بازرگانی چین، کارگو در گوانجو، یادگیری زبان چینی، آموزش زبان چینی، ترجمه زبان چینی، مترجم چینی، زبان چین، زبان چینی در سفر، کتاب 345، آموزش چینی، آموزش چینی به فارسی، آموزش چینی آنلاین، ترجمه کتبی چینی به فارسی،اصطلاحات چینی در فرودگاه،اصطلاحات چینی در ترمینال،اصطلاحات چینی در سفر،زبان چینی در سفر،ضروری ترین لغات زبان چینی،اصطلاحات زبان چینی،اصطلاحات لازم در سفر به چین،مکالمه در فرودگاه،اصطلاحات کاربردی در فرودگاه، واردات از چین،واردات کالا از چین،قیمت اجناس در چین، ،بهترین کالاهای وارداتی از چین،از چین چه وارد کنیم، کالاهای چینی،چین، پکن،گوانجوو،ایوو،بازرگانی در چین،تجارت با چین،گمرک،ترخیص کالا ،کالاهای چینی،بیشترین کالاهای وارداتی از چین، china،import of china،chin،trad in china، import from china،آموزش نحوه واردات کالا از چین، تجارت پرسود با چین،خرید از چین،بهترین کالا برای واردات از چین،سفارش کالا از چین،واردات از چین با سرمایه کم،واردات پرسود از چین، پرسودترین کالاهای وارداتی،واردات از چین آموزش،بازرگانی در چین،گمرک ایران،بازرگانی،گمرک،واردات،

 

کلمات ضروری چینی،جملات چینی ضروری،چینی در سفر،سفر به چین و خرید از چین، زبان چینی، مترجم چینی، یادگیری زبان چینی، آموزش چینی،لغت پرکاربرد چینی چیست؟ ،مکالمات روزمره چینی، یادگیری چینی، اصطلاحات چینی، مترجم چینی، خرید از چین، بازرگانی چین، کارگو در گوانجو، یادگیری زبان چینی، آموزش زبان چینی، ترجمه زبان چینی، مترجم چینی، زبان چین، زبان چینی در سفر، کتاب 345، آموزش چینی، آموزش چینی به فارسی، آموزش چینی آنلاین، ترجمه کتبی چینی به فارسی،اصطلاحات چینی در فرودگاه،اصطلاحات چینی در ترمینال،اصطلاحات چینی در سفر،زبان چینی در سفر،ضروری ترین لغات زبان چینی،اصطلاحات زبان چینی،اصطلاحات لازم در سفر به چین،مکالمه در فرودگاه،اصطلاحات کاربردی در فرودگاه، واردات از چین،واردات کالا از چین،قیمت اجناس در چین، ،بهترین کالاهای وارداتی از چین،از چین چه وارد کنیم، کالاهای چینی،چین، پکن،گوانجوو،ایوو،بازرگانی در چین،تجارت با چین،گمرک،ترخیص کالا ،کالاهای چینی،بیشترین کالاهای وارداتی از چین، china،import of china،chin،trad in china، import from china،آموزش نحوه واردات کالا از چین، تجارت پرسود با چین،خرید از چین،بهترین کالا برای واردات از چین،سفارش کالا از چین،واردات از چین با سرمایه کم،واردات پرسود از چین، پرسودترین کالاهای وارداتی،واردات از چین آموزش،بازرگانی در چین،گمرک ایران،بازرگانی،گمرک،واردات،

 

 

از شما علاقمندان به این بخش خواهشمندیم چنانچه جملات و کلمات کاربردی جدیدی به نظرتان می رسد آنها را با ما در میان بگذارید تا کارشناسان زبان چینی و انگلیسی ما بتوانند آنها را به آسان ترین شکل ممکن برای شما ترجمه کنند و شما را در برقراری ارتباط با مهمانداران چینی و پرسنل فرودگاه در چین یاری نمایند.

در پایان به اطلاع می رساند که شرکت بازرگانی فیروزه با توجه به دارا بودن کارگو در ایوو، کارگو در گوانجو، کارگو در پکن، دفتر ترخیص در بندرعباس، قادر به کمک به تجار و علاقمندان به تجارت با چین می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

آدرس بازرگانی فیروزه در ایران:

خراسان رضوی – مشهد- احمدآباد- خیابان راهنمایی – تقاطع سلمان

هرمزگان – بندرعباس -بلوار امام خمینی نرسیده به میدان شهدا ( یادبود ) -کوچه پیروزی ۲۰ – ساختمان ایران – طبقه دوم – واحد ۶

تهران -خیابان هفده شهریور -خیابان آبشار -بن بست درودیان -پلاک ۲

 

تلفن های تماس متمرکز در ایران:

Tel:+98 5138330948-9/+98 9129374366

Telegram: @firoozetradingco

Instagram: firoozetradingco

Website: www.firoozetrading.com

کلمات ضروری چینی،جملات چینی ضروری،چینی در سفر،سفر به چین و خرید از چین، زبان چینی، مترجم چینی، یادگیری زبان چینی، آموزش چینی،لغت پرکاربرد چینی چیست؟ ،مکالمات روزمره چینی، یادگیری چینی، اصطلاحات چینی، مترجم چینی، خرید از چین، بازرگانی چین، کارگو در گوانجو، یادگیری زبان چینی، آموزش زبان چینی، ترجمه زبان چینی، مترجم چینی، زبان چین، زبان چینی در سفر، کتاب ۳۴۵، آموزش چینی، آموزش چینی به فارسی، آموزش چینی آنلاین، ترجمه کتبی چینی به فارسی،اصطلاحات چینی در فرودگاه،اصطلاحات چینی در ترمینال،اصطلاحات چینی در سفر،زبان چینی در سفر،ضروری ترین لغات زبان چینی،اصطلاحات زبان چینی،اصطلاحات لازم در سفر به چین،مکالمه در فرودگاه،اصطلاحات کاربردی در فرودگاه، واردات از چین،واردات کالا از چین،قیمت اجناس در چین، ،بهترین کالاهای وارداتی از چین،از چین چه وارد کنیم، کالاهای چینی،چین، پکن،گوانجوو،ایوو،بازرگانی در چین،تجارت با چین،گمرک،ترخیص کالا ،کالاهای چینی،بیشترین کالاهای وارداتی از چین، china،import of china،chin،trad in china، import from china،آموزش نحوه واردات کالا از چین، تجارت پرسود با چین،خرید از چین،بهترین کالا برای واردات از چین،سفارش کالا از چین،واردات از چین با سرمایه کم،واردات پرسود از چین، پرسودترین کالاهای وارداتی،واردات از چین آموزش،بازرگانی در چین،گمرک ایران،بازرگانی،گمرک،واردات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *