دوشنبه , ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

بایگانی ماهانه: اسفند ۱۳۹۶

تاریخچه ساخت دیوار چین

ساخت دیوار چین ،تاریخچه ساخت دیوار چین ،مصالح ساخت دیوار چین ،بازدید از دیوار چین ،قسمت های اصلی دیوار چین ،مشهورتریم قسمت های دیوار چین ،دیوار بزرگ چین ،دیوار چین ،طول دیوار چین ،ارتفاع دیوار چین ،مشخصات دقیق دیوار چین ،دیوار چین در کدام منطقه قرار دارد،دیوار چین کجاست ،دیوار چین ، مراحل ساخت دیوار چین ، تاریخچه ساخت دیوار چین ،دیوار چین توسط چه کسی ساخته شد؟ ،دیوار چین در چه دوره ای ساخته شد ،ساختار دیوار چین ،جنس دیوار چین ،سرگذشت دیوار چین ،دانستنیهای دیوار چین ،اطلاعات در رابطه با دیوار چین،تاریخچه دیوار چین ،واقعیتهای ساخت دیوار چین ،دیوار10000 لی ، چین ،اطلاعات دیوار چین،China Wall،The great wall of china

تاریخچه ساخت دیوار چین  تاریخچه ساخت دیوار چین (بخش بیست و پنج- قسمت دوم) دیوار بزرگ چین ساخت دیوار چین ابتدا با استفاده از مصالح ساده مانند سنگ و خاک انجام می شد، تا اینکه در دوران مینگ، استفاده از آجر باعث استحکام بیشتر دیوار و افزایش سرعت در ساخت آن شد. در بعضی از قسمت ها، پهنای دیوار طوری است …

ادامه نوشته »

آشنایی با دیوار بزرگ چین

آشنایی با دیوار بزرگ چین ،دیوار چین ،طول دیوار چین ،ارتفاع دیوار چین ،مشخصات دقیق دیوار چین ،دیوار چین در کدام منطقه قرار دارد،دیوار چین کجاست ،دیوار چین ، مراحل ساخت دیوار چین ، تاریخچه ساخت دیوار چین ،دیوار چین توسط چه کسی ساخته شد؟ ،دیوار چین در چه دوره ای ساخته شد ،ساختار دیوار چین ،جنس دیوار چین ،سرگذشت دیوار چین ،دانستنیهای دیوار چین ،اطلاعات در رابطه با دیوار چین،تاریخچه دیوار چین ،واقعیتهای ساخت دیوار چین ،دیوار10000 لی ، چین ،اطلاعات دیوار چین،China Wall،The great wall of china

آشنایی با دیوار بزرگ چین آشنایی با دیوار بزرگ چین (بخش بیست و پنج- قسمت اول) دیوار بزرگ چین این دیوار باشکوه یکی از عظیم ترین ساخته های دست بشر است و به شکل اژدهایی بزرگ در شمال کشور چین از شرق به غرب در میان دشت ها و صحراها، کوه ها و دره ها پیچ و خم خورده و …

ادامه نوشته »

آشنایی با کتابخانه ملی چین واقع در شهر پکن

کتابخانه ملی چین ،آشنایی با کتابخانه ملی چین ،بزرگترین کتابخانه ملی چین ،آثار نگهداری شده در کتابخانه ملی چین ،اطلاعات کتابخانه ملی چین ،کتابخانه ملی پکن ،آشنایی با مکان های فرهنگی شهر پکن ،محله هنری 798 پکن ،آشنایی با محله 798 پکن ،محله هنرمندان پکن ،آشنایی با شهرهای چین ،آشنایی با محله های پکن ،موزه سنگواره و تاریخ طبیعی پکن ،موزه سنگواره چین ،مرکز دیرینه شناسی چین ،موزه تاریخ طبیعی پکن ،اولین موزه تاریخ طبیعی پکن ،مرکز تحقیقات طبیعی پکن ،موزه زمین شناسی چین ،معروفترین موزه های چین ،معروفترین موزه های پکن،بزرگترین فسیل دایناسور دنیا،موزه فسیل حیوانات و انسان های اولیه در چین،موزه اشیای سنگی چین،آدرس مکان های فرهنگی چین ،مهمترین موزه های چین،موزه نظامی انقلاب چین ،موزه نظامی انقلاب خلق چین ،موزه تجهیزات نظامی چین ،موزه امکانات فضایی چین،معرفی موزه ها و مکان های فرهنگی چین ،موزه های شهر پکن ،معرفی مکان های فرهنگی پکن ،موزه ملی هنر چین ،موزه های هنر چین ،آشنایی با موزه های چین ،مکان های فرهنگی چین ،آشنایی با موزه ملی هنر چین ،آثار موجود در موزه ملی هنر چین،موزه پایتخت چین ،مشخصات موزه پایتخت ،آشنایی با موزه پایتخت چین ،آثار موجود در موزه پایتخت،موزه ملی چین ،تاریخچه موزه ملی چین ،ساختمان موزه ملی چین ،موزه ملی چین کجاس؟،آشنایی با موزه ملی چین ،معرفی موزه ملی چین ،آدرس موزه ملی چین ،مکان های فرهنگی چین ،مکان های دیدنی چین،معبد ناقوس بزرگ ،معبد کنفوسیوس ،معبد کنفوسیوس پکن ،معبد ناقوس بزرگ پکن ،مکتب کنفوسیوس ،آشنایی با معبد کنفوسیوس ،معبد ناقوس بزرگ ومعبد کنفوسیوس، معرفی معبد ناقوس بزرگ در پکن ،معرفی معبد کنفوسیوس در چین ،Temple of Confucius،Big Bell Temple،معبد وان شو پکن ،آشنایی با معبد وان شو در پکن ،معبد وان شوی چین ،موزه هنر پکن،Wan Shou Temple،معبد یانگه ،معبد فایو آن ،معبد لاما ،معابد بودایی پکن ،معبدهای پکن ،اشنایی با معبد یانگه و فایو آن ،آشنایی با معبد فایو آن ،Yonghe Temple،Fayuan Temple،موسس معابد پکن ،موسس معبد فایو آن پکن ،معبد سه رب النوع و امپراتور جید پکن ،معبد سه رب النوع ،معبد امپراتور جید پکن ،The Temple of Three Deities،The Temple of Jade Emperor،معبد سه رب النوع پکن ،معبد کوئی نامیر ،معبد کوئی نامیر پکن ،آشنایی با معبد کوئی نامیر پکن ،مشخصات معبد کوئی نامیر پکن ،The Temple of Immortal Qui،معابد دانگ یو , تانژه و ابرسفید،معبد دانگ یو،معبد تانژه پکن ،معبد تانژه چین،معبد ابرسفید پکن ،معبد ابرسفید چین ،معبد دانگ یو چین ،معابد چین ،آشنایی با معابد چین ،درختان امپراتور معبد تانژه،تاریخچه معابد چین ،آشنایی با تاریخ تأسیس معابد پکن ،آدرس معابد چین ،آدرس مکان های مذهبی پکن،Dong Yue Temple،Tonzhe Temple،White Cloud Temple،مهمترین معابد پکن ،معبد ماه و خورشید ،معبد ماه پکن ،معبد خورشید پکن ،Temple of The Sun،Temple of The moon،آشنایی با معبد ماه و معبد خورشید پکن ،آشنایی با معبد زمین پکن ،معبد زمین ،معرفی معبد زمین پکن ،Temple of Earth،معبد زمین پکن ،معبد آسمان پکن ،معبد آسمان ،آشنایی با معبد آسمان ،معرفی معبد آسمان ،مشخصات معبد آسمان ،معرفی تالارهای معبدآسمان ،تالارهای معبد آسمان ،بازدید از معبد آسمان ،معبد اسمان چین ،آشنایی با معبد آسمان چین ،آشنایی با معابد و مساجد پکن ،معابد و مساجد پکن ،Temple of Heaven،آشنایی با کلیساها و معابد پکن ،معروفترین کلیساهای پکن ،کلیسای سنت جوزف،کلیسای مریم مقدس ،کلیسای هایدیان ،کلیسای وانگ فوجینگ ،کلیسای زی ژیمن ،کلیسای غربی پکن ،معرفی معابد و کلیساهای پکن ،بازدید از کلیساهای پکن ،کلیساهای پکن ،کلیسای جامع و ناجی پکن ،آشنایی با کلیساهای پکن ،معرفی کلیساهای پکن ،معرفی مکان های مذهبی پکن،دیدنی های چین،مکانهای مذهبی پکن،اشنایی با مکانهای مذهبی پکن،مکانهای مذهبی چین ،کلیسای جامع پکن،کلیسای زیشیکو،پیشینه تاریخی کلیسای ناجی پکن ،مساجد معروف پکن ،مسجد هواشی ،مسجد جین شفیانگ،مسجد ناندویا،مسجدهای معروف شهر پکن ،مهمترین مساجد پکن،آشنایی با مساجد پکن ،مسجد نیوجی و دانگ سی ،آشنایی با مساجد پکن ،آشنایی با مکان های دیدنی پکن،مکان های دیدنی چین ،آشنایی با شهرهای چین ،مکان های مذهبی پکن ،بزرگترین مسجد پکن ،تاریخچه مسجد نیوجی ،مسجد دانگ سی ،تاریخچه مسجد دانگ سی ،آشنایی با مساجد چین ،مهمترین مساجد پکن ،مسجدهای توریستی پکن ،مساجد دیدنی پکن ،Dongsi Mosque،Niujie Mosque،Huashi Mosque،Nandouya Mosque،معبد سه رب النوع و امپراتور جید پکن ،معبد سه رب النوع ،معبد امپراتور جید پکن ،The Temple of Three Deities،The Temple of Jade Emperor،معبد سه رب النوع پکن ،معبد کوئی نامیر ،معبد کوئی نامیر پکن ،آشنایی با معبد کوئی نامیر پکن ،مشخصات معبد کوئی نامیر پکن ،The Temple of Immortal Qui،معابد دانگ یو , تانژه و ابرسفید،معبد دانگ یو،معبد تانژه پکن ،معبد تانژه چین،معبد ابرسفید پکن ،معبد ابرسفید چین ،معبد دانگ یو چین ،معابد چین ،آشنایی با معابد چین ،درختان امپراتور معبد تانژه،تاریخچه معابد چین ،آشنایی با تاریخ تأسیس معابد پکن ،آدرس معابد چین ،آدرس مکان های مذهبی پکن،Dong Yue Temple،Tonzhe Temple،White Cloud Temple،مهمترین معابد پکن ،معبد ماه و خورشید ،معبد ماه پکن ،معبد خورشید پکن ،Temple of The Sun،Temple of The moon،آشنایی با معبد ماه و معبد خورشید پکن ،آشنایی با معبد زمین پکن ،معبد زمین ،معرفی معبد زمین پکن ،Temple of Earth،معبد زمین پکن ،معبد آسمان پکن ،معبد آسمان ،آشنایی با معبد آسمان ،معرفی معبد آسمان ،مشخصات معبد آسمان ،معرفی تالارهای معبدآسمان ،تالارهای معبد آسمان ،بازدید از معبد آسمان ،معبد اسمان چین ،آشنایی با معبد آسمان چین ،آشنایی با معابد و مساجد پکن ،معابد و مساجد پکن ،Temple of Heaven،آشنایی با کلیساها و معابد پکن ،معروفترین کلیساهای پکن ،کلیسای سنت جوزف،کلیسای مریم مقدس ،کلیسای هایدیان ،کلیسای وانگ فوجینگ ،کلیسای زی ژیمن ،کلیسای غربی پکن ،معرفی معابد و کلیساهای پکن ،بازدید از کلیساهای پکن ،کلیساهای پکن ،کلیسای جامع و ناجی پکن ،آشنایی با کلیساهای پکن ،معرفی کلیساهای پکن ،معرفی مکان های مذهبی پکن،دیدنی های چین،مکانهای مذهبی پکن،اشنایی با مکانهای مذهبی پکن،مکانهای مذهبی چین ،کلیسای جامع پکن،کلیسای زیشیکو،پیشینه تاریخی کلیسای ناجی پکن ،مساجد معروف پکن ،مسجد هواشی ،مسجد جین شفیانگ،مسجد ناندویا،مسجدهای معروف شهر پکن ،مهمترین مساجد پکن،آشنایی با مساجد پکن ،مسجد نیوجی و دانگ سی ،آشنایی با مساجد پکن ،آشنایی با مکان های دیدنی پکن،مکان های دیدنی چین ،آشنایی با شهرهای چین ،مکان های مذهبی پکن ،بزرگترین مسجد پکن ،تاریخچه مسجد نیوجی ،مسجد دانگ سی ،تاریخچه مسجد دانگ سی ،آشنایی با مساجد چین ،مهمترین مساجد پکن ،مسجدهای توریستی پکن ،مساجد دیدنی پکن ،Dongsi Mosque،Niujie Mosque،Huashi Mosque،Nandouya Mosque

آشنایی با کتابخانه ملی چین واقع در شهر پکن آشنایی با کتابخانه ملی چین (بخش بیست  و چهار- قسمت بیست و یک) کتابخانه ملی چین این کتابخانه در سال ۱۹۰۹، به صورت یک کتابخانه سلطنتی، تأسیس شد و پس از تبدیل به کتابخانه ملی در سال ۱۹۲۸، شروع به گردآوری کتاب های نفیس از سراسر چین نمود. اکنون کتابخانه ملی …

ادامه نوشته »

آشنایی با رصدخانه کهن پکن و نگارخانه رد گیت

رصدخانه کهن پکن ،ویژگی های رصدخانه کهن چین ،بازدید از رصدخانه پکن ،رصدخانه کهن چین ،رصدخانه های چین ،نگارخانه رد گیت ،بازدید از نگارخانه رد گیت ،آشنایی با نگارخانه ها و نمایشگاه های پکن،کتابخانه ملی چین ،آشنایی با کتابخانه ملی چین ،بزرگترین کتابخانه ملی چین ،آثار نگهداری شده در کتابخانه ملی چین ،اطلاعات کتابخانه ملی چین ،کتابخانه ملی پکن ،آشنایی با مکان های فرهنگی شهر پکن ،محله هنری 798 پکن ،آشنایی با محله 798 پکن ،محله هنرمندان پکن ،آشنایی با شهرهای چین ،آشنایی با محله های پکن ،موزه سنگواره و تاریخ طبیعی پکن ،موزه سنگواره چین ،مرکز دیرینه شناسی چین ،موزه تاریخ طبیعی پکن ،اولین موزه تاریخ طبیعی پکن ،مرکز تحقیقات طبیعی پکن ،موزه زمین شناسی چین ،معروفترین موزه های چین ،معروفترین موزه های پکن،بزرگترین فسیل دایناسور دنیا،موزه فسیل حیوانات و انسان های اولیه در چین،موزه اشیای سنگی چین،آدرس مکان های فرهنگی چین ،مهمترین موزه های چین،موزه نظامی انقلاب چین ،موزه نظامی انقلاب خلق چین ،موزه تجهیزات نظامی چین ،موزه امکانات فضایی چین،معرفی موزه ها و مکان های فرهنگی چین ،موزه های شهر پکن ،معرفی مکان های فرهنگی پکن ،موزه ملی هنر چین ،موزه های هنر چین ،آشنایی با موزه های چین ،مکان های فرهنگی چین ،آشنایی با موزه ملی هنر چین ،آثار موجود در موزه ملی هنر چین،موزه پایتخت چین ،مشخصات موزه پایتخت ،آشنایی با موزه پایتخت چین ،آثار موجود در موزه پایتخت،موزه ملی چین ،تاریخچه موزه ملی چین ،ساختمان موزه ملی چین ،موزه ملی چین کجاس؟،آشنایی با موزه ملی چین ،معرفی موزه ملی چین ،آدرس موزه ملی چین ،مکان های فرهنگی چین ،مکان های دیدنی چین،معبد ناقوس بزرگ ،معبد کنفوسیوس ،معبد کنفوسیوس پکن ،معبد ناقوس بزرگ پکن ،مکتب کنفوسیوس ،آشنایی با معبد کنفوسیوس ،معبد ناقوس بزرگ ومعبد کنفوسیوس، معرفی معبد ناقوس بزرگ در پکن ،معرفی معبد کنفوسیوس در چین ،Temple of Confucius،Big Bell Temple،معبد وان شو پکن ،آشنایی با معبد وان شو در پکن ،معبد وان شوی چین ،موزه هنر پکن،Wan Shou Temple،معبد یانگه ،معبد فایو آن ،معبد لاما ،معابد بودایی پکن ،معبدهای پکن ،اشنایی با معبد یانگه و فایو آن ،آشنایی با معبد فایو آن ،Yonghe Temple،Fayuan Temple،موسس معابد پکن ،موسس معبد فایو آن پکن ،معبد سه رب النوع و امپراتور جید پکن ،معبد سه رب النوع ،معبد امپراتور جید پکن ،The Temple of Three Deities،The Temple of Jade Emperor،معبد سه رب النوع پکن ،معبد کوئی نامیر ،معبد کوئی نامیر پکن ،آشنایی با معبد کوئی نامیر پکن ،مشخصات معبد کوئی نامیر پکن ،The Temple of Immortal Qui،معابد دانگ یو , تانژه و ابرسفید،معبد دانگ یو،معبد تانژه پکن ،معبد تانژه چین،معبد ابرسفید پکن ،معبد ابرسفید چین ،معبد دانگ یو چین ،معابد چین ،آشنایی با معابد چین ،درختان امپراتور معبد تانژه،تاریخچه معابد چین ،آشنایی با تاریخ تأسیس معابد پکن ،آدرس معابد چین ،آدرس مکان های مذهبی پکن،Dong Yue Temple،Tonzhe Temple،White Cloud Temple،مهمترین معابد پکن ،معبد ماه و خورشید ،معبد ماه پکن ،معبد خورشید پکن ،Temple of The Sun،Temple of The moon،آشنایی با معبد ماه و معبد خورشید پکن ،آشنایی با معبد زمین پکن ،معبد زمین ،معرفی معبد زمین پکن ،Temple of Earth،معبد زمین پکن ،معبد آسمان پکن ،معبد آسمان ،آشنایی با معبد آسمان ،معرفی معبد آسمان ،مشخصات معبد آسمان ،معرفی تالارهای معبدآسمان ،تالارهای معبد آسمان ،بازدید از معبد آسمان ،معبد اسمان چین ،آشنایی با معبد آسمان چین ،آشنایی با معابد و مساجد پکن ،معابد و مساجد پکن ،Temple of Heaven،آشنایی با کلیساها و معابد پکن ،معروفترین کلیساهای پکن ،کلیسای سنت جوزف،کلیسای مریم مقدس ،کلیسای هایدیان ،کلیسای وانگ فوجینگ ،کلیسای زی ژیمن ،کلیسای غربی پکن ،معرفی معابد و کلیساهای پکن ،بازدید از کلیساهای پکن ،کلیساهای پکن ،کلیسای جامع و ناجی پکن ،آشنایی با کلیساهای پکن ،معرفی کلیساهای پکن ،معرفی مکان های مذهبی پکن،دیدنی های چین،مکانهای مذهبی پکن،اشنایی با مکانهای مذهبی پکن،مکانهای مذهبی چین ،کلیسای جامع پکن،کلیسای زیشیکو،پیشینه تاریخی کلیسای ناجی پکن ،مساجد معروف پکن ،مسجد هواشی ،مسجد جین شفیانگ،مسجد ناندویا،مسجدهای معروف شهر پکن ،مهمترین مساجد پکن،آشنایی با مساجد پکن ،مسجد نیوجی و دانگ سی ،آشنایی با مساجد پکن ،آشنایی با مکان های دیدنی پکن،مکان های دیدنی چین ،آشنایی با شهرهای چین ،مکان های مذهبی پکن ،بزرگترین مسجد پکن ،تاریخچه مسجد نیوجی ،مسجد دانگ سی ،تاریخچه مسجد دانگ سی ،آشنایی با مساجد چین ،مهمترین مساجد پکن ،مسجدهای توریستی پکن ،مساجد دیدنی پکن ،Dongsi Mosque،Niujie Mosque،Huashi Mosque،Nandouya Mosque،معبد سه رب النوع و امپراتور جید پکن ،معبد سه رب النوع ،معبد امپراتور جید پکن ،The Temple of Three Deities،The Temple of Jade Emperor،معبد سه رب النوع پکن ،معبد کوئی نامیر ،معبد کوئی نامیر پکن ،آشنایی با معبد کوئی نامیر پکن ،مشخصات معبد کوئی نامیر پکن ،The Temple of Immortal Qui،معابد دانگ یو , تانژه و ابرسفید،معبد دانگ یو،معبد تانژه پکن ،معبد تانژه چین،معبد ابرسفید پکن ،معبد ابرسفید چین ،معبد دانگ یو چین ،معابد چین ،آشنایی با معابد چین ،درختان امپراتور معبد تانژه،تاریخچه معابد چین ،آشنایی با تاریخ تأسیس معابد پکن ،آدرس معابد چین ،آدرس مکان های مذهبی پکن،Dong Yue Temple،Tonzhe Temple،White Cloud Temple،مهمترین معابد پکن ،معبد ماه و خورشید ،معبد ماه پکن ،معبد خورشید پکن ،Temple of The Sun،Temple of The moon،آشنایی با معبد ماه و معبد خورشید پکن ،آشنایی با معبد زمین پکن ،معبد زمین ،معرفی معبد زمین پکن ،Temple of Earth،معبد زمین پکن ،معبد آسمان پکن ،معبد آسمان ،آشنایی با معبد آسمان ،معرفی معبد آسمان ،مشخصات معبد آسمان ،معرفی تالارهای معبدآسمان ،تالارهای معبد آسمان ،بازدید از معبد آسمان ،معبد اسمان چین ،آشنایی با معبد آسمان چین ،آشنایی با معابد و مساجد پکن ،معابد و مساجد پکن ،Temple of Heaven،آشنایی با کلیساها و معابد پکن ،معروفترین کلیساهای پکن ،کلیسای سنت جوزف،کلیسای مریم مقدس ،کلیسای هایدیان ،کلیسای وانگ فوجینگ ،کلیسای زی ژیمن ،کلیسای غربی پکن ،معرفی معابد و کلیساهای پکن ،بازدید از کلیساهای پکن ،کلیساهای پکن ،کلیسای جامع و ناجی پکن ،آشنایی با کلیساهای پکن ،معرفی کلیساهای پکن ،معرفی مکان های مذهبی پکن،دیدنی های چین،مکانهای مذهبی پکن،اشنایی با مکانهای مذهبی پکن،مکانهای مذهبی چین ،کلیسای جامع پکن،کلیسای زیشیکو،پیشینه تاریخی کلیسای ناجی پکن ،مساجد معروف پکن ،مسجد هواشی ،مسجد جین شفیانگ،مسجد ناندویا،مسجدهای معروف شهر پکن ،مهمترین مساجد پکن،آشنایی با مساجد پکن ،مسجد نیوجی و دانگ سی ،آشنایی با مساجد پکن ،آشنایی با مکان های دیدنی پکن،مکان های دیدنی چین ،آشنایی با شهرهای چین ،مکان های مذهبی پکن ،بزرگترین مسجد پکن ،تاریخچه مسجد نیوجی ،مسجد دانگ سی ،تاریخچه مسجد دانگ سی ،آشنایی با مساجد چین ،مهمترین مساجد پکن ،مسجدهای توریستی پکن ،مساجد دیدنی پکن ،Dongsi Mosque،Niujie Mosque،Huashi Mosque،Nandouya Mosque

آشنایی با رصدخانه کهن پکن و نگارخانه رد گیت  آشنایی با رصدخانه کهن پکن و نگارخانه رد گیت (بخش بیست و چهار- قسمت بیستم) رصدخانه کهن پکن این رصدخانه در مرکز شهر پکن، یکی از قدیمی ترین رصدخانه های دنیا است. مساحت کل رصدخانه ده هزار متر مربع است و دستگاه های مخصوص رصد ستاره ها، بر روی پایه ای …

ادامه نوشته »

معرفی موزه سنگواره و تاریخ طبیعی پکن

موزه سنگواره و تاریخ طبیعی پکن ،موزه سنگواره چین ،مرکز دیرینه شناسی چین ،موزه تاریخ طبیعی پکن ،اولین موزه تاریخ طبیعی پکن ،مرکز تحقیقات طبیعی پکن ،موزه زمین شناسی چین ،معروفترین موزه های چین ،معروفترین موزه های پکن،بزرگترین فسیل دایناسور دنیا،موزه فسیل حیوانات و انسان های اولیه در چین،موزه اشیای سنگی چین،آدرس مکان های فرهنگی چین ،مهمترین موزه های چین،موزه نظامی انقلاب چین ،موزه نظامی انقلاب خلق چین ،موزه تجهیزات نظامی چین ،موزه امکانات فضایی چین،معرفی موزه ها و مکان های فرهنگی چین ،موزه های شهر پکن ،معرفی مکان های فرهنگی پکن ،موزه ملی هنر چین ،موزه های هنر چین ،آشنایی با موزه های چین ،مکان های فرهنگی چین ،آشنایی با موزه ملی هنر چین ،آثار موجود در موزه ملی هنر چین،موزه پایتخت چین ،مشخصات موزه پایتخت ،آشنایی با موزه پایتخت چین ،آثار موجود در موزه پایتخت،موزه ملی چین ،تاریخچه موزه ملی چین ،ساختمان موزه ملی چین ،موزه ملی چین کجاس؟،آشنایی با موزه ملی چین ،معرفی موزه ملی چین ،آدرس موزه ملی چین ،مکان های فرهنگی چین ،مکان های دیدنی چین،معبد ناقوس بزرگ ،معبد کنفوسیوس ،معبد کنفوسیوس پکن ،معبد ناقوس بزرگ پکن ،مکتب کنفوسیوس ،آشنایی با معبد کنفوسیوس ،معبد ناقوس بزرگ ومعبد کنفوسیوس، معرفی معبد ناقوس بزرگ در پکن ،معرفی معبد کنفوسیوس در چین ،Temple of Confucius،Big Bell Temple،معبد وان شو پکن ،آشنایی با معبد وان شو در پکن ،معبد وان شوی چین ،موزه هنر پکن،Wan Shou Temple،معبد یانگه ،معبد فایو آن ،معبد لاما ،معابد بودایی پکن ،معبدهای پکن ،اشنایی با معبد یانگه و فایو آن ،آشنایی با معبد فایو آن ،Yonghe Temple،Fayuan Temple،موسس معابد پکن ،موسس معبد فایو آن پکن ،معبد سه رب النوع و امپراتور جید پکن ،معبد سه رب النوع ،معبد امپراتور جید پکن ،The Temple of Three Deities،The Temple of Jade Emperor،معبد سه رب النوع پکن ،معبد کوئی نامیر ،معبد کوئی نامیر پکن ،آشنایی با معبد کوئی نامیر پکن ،مشخصات معبد کوئی نامیر پکن ،The Temple of Immortal Qui،معابد دانگ یو , تانژه و ابرسفید،معبد دانگ یو،معبد تانژه پکن ،معبد تانژه چین،معبد ابرسفید پکن ،معبد ابرسفید چین ،معبد دانگ یو چین ،معابد چین ،آشنایی با معابد چین ،درختان امپراتور معبد تانژه،تاریخچه معابد چین ،آشنایی با تاریخ تأسیس معابد پکن ،آدرس معابد چین ،آدرس مکان های مذهبی پکن،Dong Yue Temple،Tonzhe Temple،White Cloud Temple،مهمترین معابد پکن ،معبد ماه و خورشید ،معبد ماه پکن ،معبد خورشید پکن ،Temple of The Sun،Temple of The moon،آشنایی با معبد ماه و معبد خورشید پکن ،آشنایی با معبد زمین پکن ،معبد زمین ،معرفی معبد زمین پکن ،Temple of Earth،معبد زمین پکن ،معبد آسمان پکن ،معبد آسمان ،آشنایی با معبد آسمان ،معرفی معبد آسمان ،مشخصات معبد آسمان ،معرفی تالارهای معبدآسمان ،تالارهای معبد آسمان ،بازدید از معبد آسمان ،معبد اسمان چین ،آشنایی با معبد آسمان چین ،آشنایی با معابد و مساجد پکن ،معابد و مساجد پکن ،Temple of Heaven،آشنایی با کلیساها و معابد پکن ،معروفترین کلیساهای پکن ،کلیسای سنت جوزف،کلیسای مریم مقدس ،کلیسای هایدیان ،کلیسای وانگ فوجینگ ،کلیسای زی ژیمن ،کلیسای غربی پکن ،معرفی معابد و کلیساهای پکن ،بازدید از کلیساهای پکن ،کلیساهای پکن ،کلیسای جامع و ناجی پکن ،آشنایی با کلیساهای پکن ،معرفی کلیساهای پکن ،معرفی مکان های مذهبی پکن،دیدنی های چین،مکانهای مذهبی پکن،اشنایی با مکانهای مذهبی پکن،مکانهای مذهبی چین ،کلیسای جامع پکن،کلیسای زیشیکو،پیشینه تاریخی کلیسای ناجی پکن ،مساجد معروف پکن ،مسجد هواشی ،مسجد جین شفیانگ،مسجد ناندویا،مسجدهای معروف شهر پکن ،مهمترین مساجد پکن،آشنایی با مساجد پکن ،مسجد نیوجی و دانگ سی ،آشنایی با مساجد پکن ،آشنایی با مکان های دیدنی پکن،مکان های دیدنی چین ،آشنایی با شهرهای چین ،مکان های مذهبی پکن ،بزرگترین مسجد پکن ،تاریخچه مسجد نیوجی ،مسجد دانگ سی ،تاریخچه مسجد دانگ سی ،آشنایی با مساجد چین ،مهمترین مساجد پکن ،مسجدهای توریستی پکن ،مساجد دیدنی پکن ،Dongsi Mosque،Niujie Mosque،Huashi Mosque،Nandouya Mosque،معبد سه رب النوع و امپراتور جید پکن ،معبد سه رب النوع ،معبد امپراتور جید پکن ،The Temple of Three Deities،The Temple of Jade Emperor،معبد سه رب النوع پکن ،معبد کوئی نامیر ،معبد کوئی نامیر پکن ،آشنایی با معبد کوئی نامیر پکن ،مشخصات معبد کوئی نامیر پکن ،The Temple of Immortal Qui،معابد دانگ یو , تانژه و ابرسفید،معبد دانگ یو،معبد تانژه پکن ،معبد تانژه چین،معبد ابرسفید پکن ،معبد ابرسفید چین ،معبد دانگ یو چین ،معابد چین ،آشنایی با معابد چین ،درختان امپراتور معبد تانژه،تاریخچه معابد چین ،آشنایی با تاریخ تأسیس معابد پکن ،آدرس معابد چین ،آدرس مکان های مذهبی پکن،Dong Yue Temple،Tonzhe Temple،White Cloud Temple،مهمترین معابد پکن ،معبد ماه و خورشید ،معبد ماه پکن ،معبد خورشید پکن ،Temple of The Sun،Temple of The moon،آشنایی با معبد ماه و معبد خورشید پکن ،آشنایی با معبد زمین پکن ،معبد زمین ،معرفی معبد زمین پکن ،Temple of Earth،معبد زمین پکن ،معبد آسمان پکن ،معبد آسمان ،آشنایی با معبد آسمان ،معرفی معبد آسمان ،مشخصات معبد آسمان ،معرفی تالارهای معبدآسمان ،تالارهای معبد آسمان ،بازدید از معبد آسمان ،معبد اسمان چین ،آشنایی با معبد آسمان چین ،آشنایی با معابد و مساجد پکن ،معابد و مساجد پکن ،Temple of Heaven،آشنایی با کلیساها و معابد پکن ،معروفترین کلیساهای پکن ،کلیسای سنت جوزف،کلیسای مریم مقدس ،کلیسای هایدیان ،کلیسای وانگ فوجینگ ،کلیسای زی ژیمن ،کلیسای غربی پکن ،معرفی معابد و کلیساهای پکن ،بازدید از کلیساهای پکن ،کلیساهای پکن ،کلیسای جامع و ناجی پکن ،آشنایی با کلیساهای پکن ،معرفی کلیساهای پکن ،معرفی مکان های مذهبی پکن،دیدنی های چین،مکانهای مذهبی پکن،اشنایی با مکانهای مذهبی پکن،مکانهای مذهبی چین ،کلیسای جامع پکن،کلیسای زیشیکو،پیشینه تاریخی کلیسای ناجی پکن ،مساجد معروف پکن ،مسجد هواشی ،مسجد جین شفیانگ،مسجد ناندویا،مسجدهای معروف شهر پکن ،مهمترین مساجد پکن،آشنایی با مساجد پکن ،مسجد نیوجی و دانگ سی ،آشنایی با مساجد پکن ،آشنایی با مکان های دیدنی پکن،مکان های دیدنی چین ،آشنایی با شهرهای چین ،مکان های مذهبی پکن ،بزرگترین مسجد پکن ،تاریخچه مسجد نیوجی ،مسجد دانگ سی ،تاریخچه مسجد دانگ سی ،آشنایی با مساجد چین ،مهمترین مساجد پکن ،مسجدهای توریستی پکن ،مساجد دیدنی پکن ،Dongsi Mosque،Niujie Mosque،Huashi Mosque،Nandouya Mosque

معرفی موزه سنگواره و تاریخ طبیعی پکن   معرفی موزه سنگواره و تاریخ طبیعی پکن (بخش بیست  و چهار- قسمت هجدهم) موزه سنگواره چین این موزه در واقع مرکزی تحقیقاتی و دیرینه شناسی است و تنها بخشی از آن در دسترس بازدید عموم قرار دارد که شامل قطعاتی از فسیل های پستانداران، پرندگان و دوزیستان اولیه است. در قسمتی از موزه که …

ادامه نوشته »

آشنایی با موزه زمین شناسی چین

موزه زمین شناسی چین ،معروفترین موزه های چین ،معروفترین موزه های پکن،بزرگترین فسیل دایناسور دنیا،موزه فسیل حیوانات و انسان های اولیه در چین،موزه اشیای سنگی چین،آدرس مکان های فرهنگی چین ،مهمترین موزه های چین،موزه نظامی انقلاب چین ،موزه نظامی انقلاب خلق چین ،موزه تجهیزات نظامی چین ،موزه امکانات فضایی چین،معرفی موزه ها و مکان های فرهنگی چین ،موزه های شهر پکن ،معرفی مکان های فرهنگی پکن ،موزه ملی هنر چین ،موزه های هنر چین ،آشنایی با موزه های چین ،مکان های فرهنگی چین ،آشنایی با موزه ملی هنر چین ،آثار موجود در موزه ملی هنر چین،موزه پایتخت چین ،مشخصات موزه پایتخت ،آشنایی با موزه پایتخت چین ،آثار موجود در موزه پایتخت،موزه ملی چین ،تاریخچه موزه ملی چین ،ساختمان موزه ملی چین ،موزه ملی چین کجاس؟،آشنایی با موزه ملی چین ،معرفی موزه ملی چین ،آدرس موزه ملی چین ،مکان های فرهنگی چین ،مکان های دیدنی چین،معبد ناقوس بزرگ ،معبد کنفوسیوس ،معبد کنفوسیوس پکن ،معبد ناقوس بزرگ پکن ،مکتب کنفوسیوس ،آشنایی با معبد کنفوسیوس ،معبد ناقوس بزرگ ومعبد کنفوسیوس، معرفی معبد ناقوس بزرگ در پکن ،معرفی معبد کنفوسیوس در چین ،Temple of Confucius،Big Bell Temple،معبد وان شو پکن ،آشنایی با معبد وان شو در پکن ،معبد وان شوی چین ،موزه هنر پکن،Wan Shou Temple،معبد یانگه ،معبد فایو آن ،معبد لاما ،معابد بودایی پکن ،معبدهای پکن ،اشنایی با معبد یانگه و فایو آن ،آشنایی با معبد فایو آن ،Yonghe Temple،Fayuan Temple،موسس معابد پکن ،موسس معبد فایو آن پکن ،معبد سه رب النوع و امپراتور جید پکن ،معبد سه رب النوع ،معبد امپراتور جید پکن ،The Temple of Three Deities،The Temple of Jade Emperor،معبد سه رب النوع پکن ،معبد کوئی نامیر ،معبد کوئی نامیر پکن ،آشنایی با معبد کوئی نامیر پکن ،مشخصات معبد کوئی نامیر پکن ،The Temple of Immortal Qui،معابد دانگ یو , تانژه و ابرسفید،معبد دانگ یو،معبد تانژه پکن ،معبد تانژه چین،معبد ابرسفید پکن ،معبد ابرسفید چین ،معبد دانگ یو چین ،معابد چین ،آشنایی با معابد چین ،درختان امپراتور معبد تانژه،تاریخچه معابد چین ،آشنایی با تاریخ تأسیس معابد پکن ،آدرس معابد چین ،آدرس مکان های مذهبی پکن،Dong Yue Temple،Tonzhe Temple،White Cloud Temple،مهمترین معابد پکن ،معبد ماه و خورشید ،معبد ماه پکن ،معبد خورشید پکن ،Temple of The Sun،Temple of The moon،آشنایی با معبد ماه و معبد خورشید پکن ،آشنایی با معبد زمین پکن ،معبد زمین ،معرفی معبد زمین پکن ،Temple of Earth،معبد زمین پکن ،معبد آسمان پکن ،معبد آسمان ،آشنایی با معبد آسمان ،معرفی معبد آسمان ،مشخصات معبد آسمان ،معرفی تالارهای معبدآسمان ،تالارهای معبد آسمان ،بازدید از معبد آسمان ،معبد اسمان چین ،آشنایی با معبد آسمان چین ،آشنایی با معابد و مساجد پکن ،معابد و مساجد پکن ،Temple of Heaven،آشنایی با کلیساها و معابد پکن ،معروفترین کلیساهای پکن ،کلیسای سنت جوزف،کلیسای مریم مقدس ،کلیسای هایدیان ،کلیسای وانگ فوجینگ ،کلیسای زی ژیمن ،کلیسای غربی پکن ،معرفی معابد و کلیساهای پکن ،بازدید از کلیساهای پکن ،کلیساهای پکن ،کلیسای جامع و ناجی پکن ،آشنایی با کلیساهای پکن ،معرفی کلیساهای پکن ،معرفی مکان های مذهبی پکن،دیدنی های چین،مکانهای مذهبی پکن،اشنایی با مکانهای مذهبی پکن،مکانهای مذهبی چین ،کلیسای جامع پکن،کلیسای زیشیکو،پیشینه تاریخی کلیسای ناجی پکن ،مساجد معروف پکن ،مسجد هواشی ،مسجد جین شفیانگ،مسجد ناندویا،مسجدهای معروف شهر پکن ،مهمترین مساجد پکن،آشنایی با مساجد پکن ،مسجد نیوجی و دانگ سی ،آشنایی با مساجد پکن ،آشنایی با مکان های دیدنی پکن،مکان های دیدنی چین ،آشنایی با شهرهای چین ،مکان های مذهبی پکن ،بزرگترین مسجد پکن ،تاریخچه مسجد نیوجی ،مسجد دانگ سی ،تاریخچه مسجد دانگ سی ،آشنایی با مساجد چین ،مهمترین مساجد پکن ،مسجدهای توریستی پکن ،مساجد دیدنی پکن ،Dongsi Mosque،Niujie Mosque،Huashi Mosque،Nandouya Mosque،معبد سه رب النوع و امپراتور جید پکن ،معبد سه رب النوع ،معبد امپراتور جید پکن ،The Temple of Three Deities،The Temple of Jade Emperor،معبد سه رب النوع پکن ،معبد کوئی نامیر ،معبد کوئی نامیر پکن ،آشنایی با معبد کوئی نامیر پکن ،مشخصات معبد کوئی نامیر پکن ،The Temple of Immortal Qui،معابد دانگ یو , تانژه و ابرسفید،معبد دانگ یو،معبد تانژه پکن ،معبد تانژه چین،معبد ابرسفید پکن ،معبد ابرسفید چین ،معبد دانگ یو چین ،معابد چین ،آشنایی با معابد چین ،درختان امپراتور معبد تانژه،تاریخچه معابد چین ،آشنایی با تاریخ تأسیس معابد پکن ،آدرس معابد چین ،آدرس مکان های مذهبی پکن،Dong Yue Temple،Tonzhe Temple،White Cloud Temple،مهمترین معابد پکن ،معبد ماه و خورشید ،معبد ماه پکن ،معبد خورشید پکن ،Temple of The Sun،Temple of The moon،آشنایی با معبد ماه و معبد خورشید پکن ،آشنایی با معبد زمین پکن ،معبد زمین ،معرفی معبد زمین پکن ،Temple of Earth،معبد زمین پکن ،معبد آسمان پکن ،معبد آسمان ،آشنایی با معبد آسمان ،معرفی معبد آسمان ،مشخصات معبد آسمان ،معرفی تالارهای معبدآسمان ،تالارهای معبد آسمان ،بازدید از معبد آسمان ،معبد اسمان چین ،آشنایی با معبد آسمان چین ،آشنایی با معابد و مساجد پکن ،معابد و مساجد پکن ،Temple of Heaven،آشنایی با کلیساها و معابد پکن ،معروفترین کلیساهای پکن ،کلیسای سنت جوزف،کلیسای مریم مقدس ،کلیسای هایدیان ،کلیسای وانگ فوجینگ ،کلیسای زی ژیمن ،کلیسای غربی پکن ،معرفی معابد و کلیساهای پکن ،بازدید از کلیساهای پکن ،کلیساهای پکن ،کلیسای جامع و ناجی پکن ،آشنایی با کلیساهای پکن ،معرفی کلیساهای پکن ،معرفی مکان های مذهبی پکن،دیدنی های چین،مکانهای مذهبی پکن،اشنایی با مکانهای مذهبی پکن،مکانهای مذهبی چین ،کلیسای جامع پکن،کلیسای زیشیکو،پیشینه تاریخی کلیسای ناجی پکن ،مساجد معروف پکن ،مسجد هواشی ،مسجد جین شفیانگ،مسجد ناندویا،مسجدهای معروف شهر پکن ،مهمترین مساجد پکن،آشنایی با مساجد پکن ،مسجد نیوجی و دانگ سی ،آشنایی با مساجد پکن ،آشنایی با مکان های دیدنی پکن،مکان های دیدنی چین ،آشنایی با شهرهای چین ،مکان های مذهبی پکن ،بزرگترین مسجد پکن ،تاریخچه مسجد نیوجی ،مسجد دانگ سی ،تاریخچه مسجد دانگ سی ،آشنایی با مساجد چین ،مهمترین مساجد پکن ،مسجدهای توریستی پکن ،مساجد دیدنی پکن ،Dongsi Mosque،Niujie Mosque،Huashi Mosque،Nandouya Mosque

آشنایی با موزه زمین شناسی چین موزه زمین شناسی چین (بخش بیست  و چهار- قسمت هفدهم) این موزه یکی از معروف ترین موزه های زمین شناسی در دنیا است و در آسیا در میان سایر مراکز زمین شناسی، رتبه اول را دارا می باشد. دویست هزار قطعه در این موزه وجود دارند که بسیاری از آنها به عنوان گنجینه ملی …

ادامه نوشته »

آشنایی با موزه نظامی انقلاب چین

موزه نظامی انقلاب چین ،موزه نظامی انقلاب خلق چین ،موزه تجهیزات نظامی چین ،موزه امکانات فضایی چین،معرفی موزه ها و مکان های فرهنگی چین ،موزه های شهر پکن ،معرفی مکان های فرهنگی پکن ،موزه ملی هنر چین ،موزه های هنر چین ،آشنایی با موزه های چین ،مکان های فرهنگی چین ،آشنایی با موزه ملی هنر چین ،آثار موجود در موزه ملی هنر چین،موزه پایتخت چین ،مشخصات موزه پایتخت ،آشنایی با موزه پایتخت چین ،آثار موجود در موزه پایتخت،موزه ملی چین ،تاریخچه موزه ملی چین ،ساختمان موزه ملی چین ،موزه ملی چین کجاس؟،آشنایی با موزه ملی چین ،معرفی موزه ملی چین ،آدرس موزه ملی چین ،مکان های فرهنگی چین ،مکان های دیدنی چین،معبد ناقوس بزرگ ،معبد کنفوسیوس ،معبد کنفوسیوس پکن ،معبد ناقوس بزرگ پکن ،مکتب کنفوسیوس ،آشنایی با معبد کنفوسیوس ،معبد ناقوس بزرگ ومعبد کنفوسیوس، معرفی معبد ناقوس بزرگ در پکن ،معرفی معبد کنفوسیوس در چین ،Temple of Confucius،Big Bell Temple،معبد وان شو پکن ،آشنایی با معبد وان شو در پکن ،معبد وان شوی چین ،موزه هنر پکن،Wan Shou Temple،معبد یانگه ،معبد فایو آن ،معبد لاما ،معابد بودایی پکن ،معبدهای پکن ،اشنایی با معبد یانگه و فایو آن ،آشنایی با معبد فایو آن ،Yonghe Temple،Fayuan Temple،موسس معابد پکن ،موسس معبد فایو آن پکن ،معبد سه رب النوع و امپراتور جید پکن ،معبد سه رب النوع ،معبد امپراتور جید پکن ،The Temple of Three Deities،The Temple of Jade Emperor،معبد سه رب النوع پکن ،معبد کوئی نامیر ،معبد کوئی نامیر پکن ،آشنایی با معبد کوئی نامیر پکن ،مشخصات معبد کوئی نامیر پکن ،The Temple of Immortal Qui،معابد دانگ یو , تانژه و ابرسفید،معبد دانگ یو،معبد تانژه پکن ،معبد تانژه چین،معبد ابرسفید پکن ،معبد ابرسفید چین ،معبد دانگ یو چین ،معابد چین ،آشنایی با معابد چین ،درختان امپراتور معبد تانژه،تاریخچه معابد چین ،آشنایی با تاریخ تأسیس معابد پکن ،آدرس معابد چین ،آدرس مکان های مذهبی پکن،Dong Yue Temple،Tonzhe Temple،White Cloud Temple،مهمترین معابد پکن ،معبد ماه و خورشید ،معبد ماه پکن ،معبد خورشید پکن ،Temple of The Sun،Temple of The moon،آشنایی با معبد ماه و معبد خورشید پکن ،آشنایی با معبد زمین پکن ،معبد زمین ،معرفی معبد زمین پکن ،Temple of Earth،معبد زمین پکن ،معبد آسمان پکن ،معبد آسمان ،آشنایی با معبد آسمان ،معرفی معبد آسمان ،مشخصات معبد آسمان ،معرفی تالارهای معبدآسمان ،تالارهای معبد آسمان ،بازدید از معبد آسمان ،معبد اسمان چین ،آشنایی با معبد آسمان چین ،آشنایی با معابد و مساجد پکن ،معابد و مساجد پکن ،Temple of Heaven،آشنایی با کلیساها و معابد پکن ،معروفترین کلیساهای پکن ،کلیسای سنت جوزف،کلیسای مریم مقدس ،کلیسای هایدیان ،کلیسای وانگ فوجینگ ،کلیسای زی ژیمن ،کلیسای غربی پکن ،معرفی معابد و کلیساهای پکن ،بازدید از کلیساهای پکن ،کلیساهای پکن ،کلیسای جامع و ناجی پکن ،آشنایی با کلیساهای پکن ،معرفی کلیساهای پکن ،معرفی مکان های مذهبی پکن،دیدنی های چین،مکانهای مذهبی پکن،اشنایی با مکانهای مذهبی پکن،مکانهای مذهبی چین ،کلیسای جامع پکن،کلیسای زیشیکو،پیشینه تاریخی کلیسای ناجی پکن ،مساجد معروف پکن ،مسجد هواشی ،مسجد جین شفیانگ،مسجد ناندویا،مسجدهای معروف شهر پکن ،مهمترین مساجد پکن،آشنایی با مساجد پکن ،مسجد نیوجی و دانگ سی ،آشنایی با مساجد پکن ،آشنایی با مکان های دیدنی پکن،مکان های دیدنی چین ،آشنایی با شهرهای چین ،مکان های مذهبی پکن ،بزرگترین مسجد پکن ،تاریخچه مسجد نیوجی ،مسجد دانگ سی ،تاریخچه مسجد دانگ سی ،آشنایی با مساجد چین ،مهمترین مساجد پکن ،مسجدهای توریستی پکن ،مساجد دیدنی پکن ،Dongsi Mosque،Niujie Mosque،Huashi Mosque،Nandouya Mosque،معبد سه رب النوع و امپراتور جید پکن ،معبد سه رب النوع ،معبد امپراتور جید پکن ،The Temple of Three Deities،The Temple of Jade Emperor،معبد سه رب النوع پکن ،معبد کوئی نامیر ،معبد کوئی نامیر پکن ،آشنایی با معبد کوئی نامیر پکن ،مشخصات معبد کوئی نامیر پکن ،The Temple of Immortal Qui،معابد دانگ یو , تانژه و ابرسفید،معبد دانگ یو،معبد تانژه پکن ،معبد تانژه چین،معبد ابرسفید پکن ،معبد ابرسفید چین ،معبد دانگ یو چین ،معابد چین ،آشنایی با معابد چین ،درختان امپراتور معبد تانژه،تاریخچه معابد چین ،آشنایی با تاریخ تأسیس معابد پکن ،آدرس معابد چین ،آدرس مکان های مذهبی پکن،Dong Yue Temple،Tonzhe Temple،White Cloud Temple،مهمترین معابد پکن ،معبد ماه و خورشید ،معبد ماه پکن ،معبد خورشید پکن ،Temple of The Sun،Temple of The moon،آشنایی با معبد ماه و معبد خورشید پکن ،آشنایی با معبد زمین پکن ،معبد زمین ،معرفی معبد زمین پکن ،Temple of Earth،معبد زمین پکن ،معبد آسمان پکن ،معبد آسمان ،آشنایی با معبد آسمان ،معرفی معبد آسمان ،مشخصات معبد آسمان ،معرفی تالارهای معبدآسمان ،تالارهای معبد آسمان ،بازدید از معبد آسمان ،معبد اسمان چین ،آشنایی با معبد آسمان چین ،آشنایی با معابد و مساجد پکن ،معابد و مساجد پکن ،Temple of Heaven،آشنایی با کلیساها و معابد پکن ،معروفترین کلیساهای پکن ،کلیسای سنت جوزف،کلیسای مریم مقدس ،کلیسای هایدیان ،کلیسای وانگ فوجینگ ،کلیسای زی ژیمن ،کلیسای غربی پکن ،معرفی معابد و کلیساهای پکن ،بازدید از کلیساهای پکن ،کلیساهای پکن ،کلیسای جامع و ناجی پکن ،آشنایی با کلیساهای پکن ،معرفی کلیساهای پکن ،معرفی مکان های مذهبی پکن،دیدنی های چین،مکانهای مذهبی پکن،اشنایی با مکانهای مذهبی پکن،مکانهای مذهبی چین ،کلیسای جامع پکن،کلیسای زیشیکو،پیشینه تاریخی کلیسای ناجی پکن ،مساجد معروف پکن ،مسجد هواشی ،مسجد جین شفیانگ،مسجد ناندویا،مسجدهای معروف شهر پکن ،مهمترین مساجد پکن،آشنایی با مساجد پکن ،مسجد نیوجی و دانگ سی ،آشنایی با مساجد پکن ،آشنایی با مکان های دیدنی پکن،مکان های دیدنی چین ،آشنایی با شهرهای چین ،مکان های مذهبی پکن ،بزرگترین مسجد پکن ،تاریخچه مسجد نیوجی ،مسجد دانگ سی ،تاریخچه مسجد دانگ سی ،آشنایی با مساجد چین ،مهمترین مساجد پکن ،مسجدهای توریستی پکن ،مساجد دیدنی پکن ،Dongsi Mosque،Niujie Mosque،Huashi Mosque،Nandouya Mosque

آشنایی با موزه نظامی انقلاب چین  آشنایی با موزه نظامی انقلاب چین (بخش بیست  و چهار- قسمت شانزدهم) این موزه به نمایش تجهیزات نظامی چین از زمان تشکیل ارتش آزادی خواه خلق تا کنون اختصاص دارد و در سال ۱۹۶۰ در  غرب مرکز شهر، در منطقه هایدیان تأسیس شد. در تالار اسلحه ، بزرگترین بخش موزه، اسلحه های ساخته شده …

ادامه نوشته »

آشنایی با محله هنری ۷۹۸ پکن

محله هنری 798 پکن ،آشنایی با محله 798 پکن ،محله هنرمندان پکن ،آشنایی با شهرهای چین ،آشنایی با محله های پکن ،موزه سنگواره و تاریخ طبیعی پکن ،موزه سنگواره چین ،مرکز دیرینه شناسی چین ،موزه تاریخ طبیعی پکن ،اولین موزه تاریخ طبیعی پکن ،مرکز تحقیقات طبیعی پکن ،موزه زمین شناسی چین ،معروفترین موزه های چین ،معروفترین موزه های پکن،بزرگترین فسیل دایناسور دنیا،موزه فسیل حیوانات و انسان های اولیه در چین،موزه اشیای سنگی چین،آدرس مکان های فرهنگی چین ،مهمترین موزه های چین،موزه نظامی انقلاب چین ،موزه نظامی انقلاب خلق چین ،موزه تجهیزات نظامی چین ،موزه امکانات فضایی چین،معرفی موزه ها و مکان های فرهنگی چین ،موزه های شهر پکن ،معرفی مکان های فرهنگی پکن ،موزه ملی هنر چین ،موزه های هنر چین ،آشنایی با موزه های چین ،مکان های فرهنگی چین ،آشنایی با موزه ملی هنر چین ،آثار موجود در موزه ملی هنر چین،موزه پایتخت چین ،مشخصات موزه پایتخت ،آشنایی با موزه پایتخت چین ،آثار موجود در موزه پایتخت،موزه ملی چین ،تاریخچه موزه ملی چین ،ساختمان موزه ملی چین ،موزه ملی چین کجاس؟،آشنایی با موزه ملی چین ،معرفی موزه ملی چین ،آدرس موزه ملی چین ،مکان های فرهنگی چین ،مکان های دیدنی چین،معبد ناقوس بزرگ ،معبد کنفوسیوس ،معبد کنفوسیوس پکن ،معبد ناقوس بزرگ پکن ،مکتب کنفوسیوس ،آشنایی با معبد کنفوسیوس ،معبد ناقوس بزرگ ومعبد کنفوسیوس، معرفی معبد ناقوس بزرگ در پکن ،معرفی معبد کنفوسیوس در چین ،Temple of Confucius،Big Bell Temple،معبد وان شو پکن ،آشنایی با معبد وان شو در پکن ،معبد وان شوی چین ،موزه هنر پکن،Wan Shou Temple،معبد یانگه ،معبد فایو آن ،معبد لاما ،معابد بودایی پکن ،معبدهای پکن ،اشنایی با معبد یانگه و فایو آن ،آشنایی با معبد فایو آن ،Yonghe Temple،Fayuan Temple،موسس معابد پکن ،موسس معبد فایو آن پکن ،معبد سه رب النوع و امپراتور جید پکن ،معبد سه رب النوع ،معبد امپراتور جید پکن ،The Temple of Three Deities،The Temple of Jade Emperor،معبد سه رب النوع پکن ،معبد کوئی نامیر ،معبد کوئی نامیر پکن ،آشنایی با معبد کوئی نامیر پکن ،مشخصات معبد کوئی نامیر پکن ،The Temple of Immortal Qui،معابد دانگ یو , تانژه و ابرسفید،معبد دانگ یو،معبد تانژه پکن ،معبد تانژه چین،معبد ابرسفید پکن ،معبد ابرسفید چین ،معبد دانگ یو چین ،معابد چین ،آشنایی با معابد چین ،درختان امپراتور معبد تانژه،تاریخچه معابد چین ،آشنایی با تاریخ تأسیس معابد پکن ،آدرس معابد چین ،آدرس مکان های مذهبی پکن،Dong Yue Temple،Tonzhe Temple،White Cloud Temple،مهمترین معابد پکن ،معبد ماه و خورشید ،معبد ماه پکن ،معبد خورشید پکن ،Temple of The Sun،Temple of The moon،آشنایی با معبد ماه و معبد خورشید پکن ،آشنایی با معبد زمین پکن ،معبد زمین ،معرفی معبد زمین پکن ،Temple of Earth،معبد زمین پکن ،معبد آسمان پکن ،معبد آسمان ،آشنایی با معبد آسمان ،معرفی معبد آسمان ،مشخصات معبد آسمان ،معرفی تالارهای معبدآسمان ،تالارهای معبد آسمان ،بازدید از معبد آسمان ،معبد اسمان چین ،آشنایی با معبد آسمان چین ،آشنایی با معابد و مساجد پکن ،معابد و مساجد پکن ،Temple of Heaven،آشنایی با کلیساها و معابد پکن ،معروفترین کلیساهای پکن ،کلیسای سنت جوزف،کلیسای مریم مقدس ،کلیسای هایدیان ،کلیسای وانگ فوجینگ ،کلیسای زی ژیمن ،کلیسای غربی پکن ،معرفی معابد و کلیساهای پکن ،بازدید از کلیساهای پکن ،کلیساهای پکن ،کلیسای جامع و ناجی پکن ،آشنایی با کلیساهای پکن ،معرفی کلیساهای پکن ،معرفی مکان های مذهبی پکن،دیدنی های چین،مکانهای مذهبی پکن،اشنایی با مکانهای مذهبی پکن،مکانهای مذهبی چین ،کلیسای جامع پکن،کلیسای زیشیکو،پیشینه تاریخی کلیسای ناجی پکن ،مساجد معروف پکن ،مسجد هواشی ،مسجد جین شفیانگ،مسجد ناندویا،مسجدهای معروف شهر پکن ،مهمترین مساجد پکن،آشنایی با مساجد پکن ،مسجد نیوجی و دانگ سی ،آشنایی با مساجد پکن ،آشنایی با مکان های دیدنی پکن،مکان های دیدنی چین ،آشنایی با شهرهای چین ،مکان های مذهبی پکن ،بزرگترین مسجد پکن ،تاریخچه مسجد نیوجی ،مسجد دانگ سی ،تاریخچه مسجد دانگ سی ،آشنایی با مساجد چین ،مهمترین مساجد پکن ،مسجدهای توریستی پکن ،مساجد دیدنی پکن ،Dongsi Mosque،Niujie Mosque،Huashi Mosque،Nandouya Mosque،معبد سه رب النوع و امپراتور جید پکن ،معبد سه رب النوع ،معبد امپراتور جید پکن ،The Temple of Three Deities،The Temple of Jade Emperor،معبد سه رب النوع پکن ،معبد کوئی نامیر ،معبد کوئی نامیر پکن ،آشنایی با معبد کوئی نامیر پکن ،مشخصات معبد کوئی نامیر پکن ،The Temple of Immortal Qui،معابد دانگ یو , تانژه و ابرسفید،معبد دانگ یو،معبد تانژه پکن ،معبد تانژه چین،معبد ابرسفید پکن ،معبد ابرسفید چین ،معبد دانگ یو چین ،معابد چین ،آشنایی با معابد چین ،درختان امپراتور معبد تانژه،تاریخچه معابد چین ،آشنایی با تاریخ تأسیس معابد پکن ،آدرس معابد چین ،آدرس مکان های مذهبی پکن،Dong Yue Temple،Tonzhe Temple،White Cloud Temple،مهمترین معابد پکن ،معبد ماه و خورشید ،معبد ماه پکن ،معبد خورشید پکن ،Temple of The Sun،Temple of The moon،آشنایی با معبد ماه و معبد خورشید پکن ،آشنایی با معبد زمین پکن ،معبد زمین ،معرفی معبد زمین پکن ،Temple of Earth،معبد زمین پکن ،معبد آسمان پکن ،معبد آسمان ،آشنایی با معبد آسمان ،معرفی معبد آسمان ،مشخصات معبد آسمان ،معرفی تالارهای معبدآسمان ،تالارهای معبد آسمان ،بازدید از معبد آسمان ،معبد اسمان چین ،آشنایی با معبد آسمان چین ،آشنایی با معابد و مساجد پکن ،معابد و مساجد پکن ،Temple of Heaven،آشنایی با کلیساها و معابد پکن ،معروفترین کلیساهای پکن ،کلیسای سنت جوزف،کلیسای مریم مقدس ،کلیسای هایدیان ،کلیسای وانگ فوجینگ ،کلیسای زی ژیمن ،کلیسای غربی پکن ،معرفی معابد و کلیساهای پکن ،بازدید از کلیساهای پکن ،کلیساهای پکن ،کلیسای جامع و ناجی پکن ،آشنایی با کلیساهای پکن ،معرفی کلیساهای پکن ،معرفی مکان های مذهبی پکن،دیدنی های چین،مکانهای مذهبی پکن،اشنایی با مکانهای مذهبی پکن،مکانهای مذهبی چین ،کلیسای جامع پکن،کلیسای زیشیکو،پیشینه تاریخی کلیسای ناجی پکن ،مساجد معروف پکن ،مسجد هواشی ،مسجد جین شفیانگ،مسجد ناندویا،مسجدهای معروف شهر پکن ،مهمترین مساجد پکن،آشنایی با مساجد پکن ،مسجد نیوجی و دانگ سی ،آشنایی با مساجد پکن ،آشنایی با مکان های دیدنی پکن،مکان های دیدنی چین ،آشنایی با شهرهای چین ،مکان های مذهبی پکن ،بزرگترین مسجد پکن ،تاریخچه مسجد نیوجی ،مسجد دانگ سی ،تاریخچه مسجد دانگ سی ،آشنایی با مساجد چین ،مهمترین مساجد پکن ،مسجدهای توریستی پکن ،مساجد دیدنی پکن ،Dongsi Mosque،Niujie Mosque،Huashi Mosque،Nandouya Mosque

آشنایی با محله هنری ۷۹۸ پکن آشنایی با محله هنری ۷۹۸ پکن (بخش بیست  و چهار- قسمت نوزدهم) محله هنری  ۷۹۸ منطقه ای در حومه شمال شرقی پکن است که در سال ۱۹۵۷ به عنوان یک مجموعه کارخانه نظامی توسط مقامات عالی چین و آلمان شرقی شروع به کار کرد. در دوره اصلاحات در اواخر دهه ۱۹۸۰ این کارخانه نیز …

ادامه نوشته »

نوروز در کشورهای همسایه ایران به چه شکل برگزار می شود؟

نوروز در کشورهای همسایه ،نوروز در کشورهای مختلف ،عید نوروز در کشورهای مختلف ،روز جهانی نوروز ،نوروز در سازمان ملل ،ثبت جهانی عید نوروز،تاریخ دقیق روز جهانی نوروز،پیام بانکی مون به مناسبت نوروز ،سیزده به در ،روز طبیعت ،رسم سیزده به در در کشورهای مختلف ،سیزده به در ایرانی ،مراسم سیزده به در ،آیین نوروزی ،آداب و رسوم عید نوروز ،عیدی سال نو ،دیدو بازدید بزرگان ،دید و بازدید نوروزی ،پوشیدن لباس نو ،اسکناس عیدی ،عیدی گرفتن ،عیدی ،عیدی سال نو ،غذاهای نوروزی ،رایج ترین غذاهای عید نوروز ،غذاهای مرسوم در شب عید ،غذاهای مرسوم در نوروز ،سبزی پلو با ماهی شب عید ،نوروز خوانی ،عمو نوروز ،بهار خوانی نوروز ،آداب مرسوم عید نوروز ،خانه تکانی به مناسبت عید نوروز ،خانه تکانی ،مراسم خانه تکانی ،چیدن هفت سین ،سفره هفت سین نوروز ،هفت سین نوروزی،تزیین سفره هفت سین ،نمادهای هفت سین ،هفت سین نماد چه چیزی هستند؟،هفت سین در کشورهای مختلف ،سفره هفت سین عید نوروز،چسدن سفره هفت سین ،جدیدترین وسایل سفره هفت سین ،مدل جدید سفره هفت سین ،واردات لوازم سفره هفت سین ،آداب و رسوم چهارشنبه سوری ،چهارشنبه سوری ،چهارشنبه پایان سال ،بزم چهرشنبه سوری ،قاشق زنی ،آداب و رسوم چهارشنبه سوری،مراسم چهارشنبه سوری ،آداب چهارشنبه سوری ،آتش بازی در چهارشنبه سوری ،مراسم مخصوص چهارشنبه سوری ،چهرشنبه سوری در کشورهای مختلف ،چهارشنبه سوزی ،عید نوروز در دوران صفویان و قاجاریان ،نوروز در دوران صفویان ،نوروز در عمارت نقش جهان ،نوروز در زمان قاجار ،مراسم تحویل سال در زمان قاجار ،سال تحویل دربار قاجار ،عید نوروز پس از ورود اسلام ،عید نوروز پس از اسلام ،نقش سلجوقیان در برگزاری نوروز ،نقش سلجوقیان در  ثبت عید نوروز،تقویم جلالی ،تقویم جلالی بر چه اساسی است ،تقویم جلالی سلجوقی فجایگاه عید نوروز پس از فتح ایران توسط اعراب ،جایگاه عید نوروز پس از اسلام ،نوروز در زمان هخامنشیان ،نوروز هخامنشی ،عید نوروز هخامنشی ،تخت جمشید ،برپایی جشن نوروز در تخت جمشید ،تاریخ دقیق برگزاری جشن نوروز در ایران باستان ،عید نوروز در زمان داریوش و کوروش ،جایگاه عید نوروز ،جشن های کهن ایرانی ،جشن گاهانبار،جشن سالگرد آفرینش های شش گانه ،جشن های شش گانه ایرانی ،جشن های ششگانه کهن ایران ی،جشن 6گانه ایران کهن ،مید یورزم گاه ،مید یوشم گاه ،پیتی شهیم گاه،ایا سرم گاه ،مید یاریم گاه ،همسید میدم گاه ،پیشینه عید نوروز ،پیشینه عید نوروز از نگاه دینی و علمی ،عید نوروز در اوستا ،نوروز از نگاه نجوم ،نوروز از نگاه علم ،پیشینه نوروز باستانی ،پیشینه نوروز ،تاریخچه نوروز،پیشینه نوروز از نگاه اساطیری،پیشینه مذهبی نوروز،پیشینه ی تاریخی نوروز،پیشینه ی علمی نوروز،چرا نوروز را جسن میگیریم ،جشن عید نوروز،دلیل برگزاری جشن نوروز،نوروز باستانی ،عید نوروز،سال نو مبارک ،عید سال نو ،بهار مبارک ،پیام سال نو ،پیام تبریک سال نو ،پیشینه هفت سین ،معرفی هفت سین ، نمادهای هفت سین ،هفت سین ایرانی ،هفت سین نماد چیست ،نمادهای سفره هفت سین ،پیشینه تاریخی سفره هفت سین ،تزیین سفره هفت سین ،واردات لوازم برگزاری جشن ها ،واردات طروف سفره هفت سین ،واردات انواع آینه و شمعدان هفت سین ،واردات ظروف سفالی هفت سین ،واردات و ترخیص ظروف سفره هفت سین ،haft seen،انواع سفره هفت سین ،هفت سین چینی ،واردات هفت سین از چین ،واردات سبزه سال نو ا زچین ،بازار چین و نوروز ،واردات کالاهای چینی برای نوروز،خرید کالاهای چینی ،واردات از چین ،کدتعرفه ظروف سفالی ،ترخیص کار لوازم برگزاری جشن ،ترخیص از گمرک ،واردات از چین ،

نوروز در کشورهای همسایه ایران به چه شکل برگزار می شود؟ نوروز در کشورهای همسایه ایران به چه شکل برگزار می شود؟   نوروز آیینی است که نه تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگر جهان نیز برگزار می شود. ترکمنستان، تاجیکستان، آذربایجان، افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و چندین کشور دیگر مراسم این جشن را با آداب و رسوم خودشان …

ادامه نوشته »

ثبت جهانی نوروز در قطعنامه ی سازمان ملل

ثبت جهانی نوروز ،روز جهانی نوروز ،نوروز در سازمان ملل ،ثبت جهانی عید نوروز،تاریخ دقیق روز جهانی نوروز،پیام بانکی مون به مناسبت نوروز ،سیزده به در ،روز طبیعت ،رسم سیزده به در در کشورهای مختلف ،سیزده به در ایرانی ،مراسم سیزده به در ،آیین نوروزی ،آداب و رسوم عید نوروز ،عیدی سال نو ،دیدو بازدید بزرگان ،دید و بازدید نوروزی ،پوشیدن لباس نو ،اسکناس عیدی ،عیدی گرفتن ،عیدی ،عیدی سال نو ،غذاهای نوروزی ،رایج ترین غذاهای عید نوروز ،غذاهای مرسوم در شب عید ،غذاهای مرسوم در نوروز ،سبزی پلو با ماهی شب عید ،نوروز خوانی ،عمو نوروز ،بهار خوانی نوروز ،آداب مرسوم عید نوروز ،خانه تکانی به مناسبت عید نوروز ،خانه تکانی ،مراسم خانه تکانی ،چیدن هفت سین ،سفره هفت سین نوروز ،هفت سین نوروزی،تزیین سفره هفت سین ،نمادهای هفت سین ،هفت سین نماد چه چیزی هستند؟،هفت سین در کشورهای مختلف ،سفره هفت سین عید نوروز،چسدن سفره هفت سین ،جدیدترین وسایل سفره هفت سین ،مدل جدید سفره هفت سین ،واردات لوازم سفره هفت سین ،آداب و رسوم چهارشنبه سوری ،چهارشنبه سوری ،چهارشنبه پایان سال ،بزم چهرشنبه سوری ،قاشق زنی ،آداب و رسوم چهارشنبه سوری،مراسم چهارشنبه سوری ،آداب چهارشنبه سوری ،آتش بازی در چهارشنبه سوری ،مراسم مخصوص چهارشنبه سوری ،چهرشنبه سوری در کشورهای مختلف ،چهارشنبه سوزی ،عید نوروز در دوران صفویان و قاجاریان ،نوروز در دوران صفویان ،نوروز در عمارت نقش جهان ،نوروز در زمان قاجار ،مراسم تحویل سال در زمان قاجار ،سال تحویل دربار قاجار ،عید نوروز پس از ورود اسلام ،عید نوروز پس از اسلام ،نقش سلجوقیان در برگزاری نوروز ،نقش سلجوقیان در  ثبت عید نوروز،تقویم جلالی ،تقویم جلالی بر چه اساسی است ،تقویم جلالی سلجوقی فجایگاه عید نوروز پس از فتح ایران توسط اعراب ،جایگاه عید نوروز پس از اسلام ،نوروز در زمان هخامنشیان ،نوروز هخامنشی ،عید نوروز هخامنشی ،تخت جمشید ،برپایی جشن نوروز در تخت جمشید ،تاریخ دقیق برگزاری جشن نوروز در ایران باستان ،عید نوروز در زمان داریوش و کوروش ،جایگاه عید نوروز ،جشن های کهن ایرانی ،جشن گاهانبار،جشن سالگرد آفرینش های شش گانه ،جشن های شش گانه ایرانی ،جشن های ششگانه کهن ایران ی،جشن 6گانه ایران کهن ،مید یورزم گاه ،مید یوشم گاه ،پیتی شهیم گاه،ایا سرم گاه ،مید یاریم گاه ،همسید میدم گاه ،پیشینه عید نوروز ،پیشینه عید نوروز از نگاه دینی و علمی ،عید نوروز در اوستا ،نوروز از نگاه نجوم ،نوروز از نگاه علم ،پیشینه نوروز باستانی ،پیشینه نوروز ،تاریخچه نوروز،پیشینه نوروز از نگاه اساطیری،پیشینه مذهبی نوروز،پیشینه ی تاریخی نوروز،پیشینه ی علمی نوروز،چرا نوروز را جسن میگیریم ،جشن عید نوروز،دلیل برگزاری جشن نوروز،نوروز باستانی ،عید نوروز،سال نو مبارک ،عید سال نو ،بهار مبارک ،پیام سال نو ،پیام تبریک سال نو ،پیشینه هفت سین ،معرفی هفت سین ، نمادهای هفت سین ،هفت سین ایرانی ،هفت سین نماد چیست ،نمادهای سفره هفت سین ،پیشینه تاریخی سفره هفت سین ،تزیین سفره هفت سین ،واردات لوازم برگزاری جشن ها ،واردات طروف سفره هفت سین ،واردات انواع آینه و شمعدان هفت سین ،واردات ظروف سفالی هفت سین ،واردات و ترخیص ظروف سفره هفت سین ،haft seen،انواع سفره هفت سین ،هفت سین چینی ،واردات هفت سین از چین ،واردات سبزه سال نو ا زچین ،بازار چین و نوروز ،واردات کالاهای چینی برای نوروز،خرید کالاهای چینی ،واردات از چین ،کدتعرفه ظروف سفالی ،ترخیص کار لوازم برگزاری جشن ،ترخیص از گمرک ،واردات از چین ،

ثبت جهانی نوروز در قطعنامه ی سازمان ملل ثبت جهانی نوروز در قطعنامه ی سازمان ملل در سال‌های اخیر نوروز، به معنای واقعی کلمه، جهانگیر شده‌است. مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۱۰ با تصویب قطعنامه‌ای ۲۱ مارس برابر با اول فروردین را روز جهانی نوروز اعلام کرد. بنا به پیشنهاد جمهوری آذربایجان، مجمع عمومی سازمان ملل روز نوروز، با ریشه ایرانی را در …

ادامه نوشته »