چهارشنبه , ۱۸ تیر ۱۳۹۹
دامپینگ, دامپینگ چیست, تعریف دامپینگ, روش های تجاری ناسالم, مفهوم دامپینگ, مقررات ضددامپینگ, دامپ, قیمت شکنی, رقابت مخرب, تعریف دامپینگ براساس قیمت, تعریف دامپینگ هزینه تولید, انواع دامپینگ, مدت زمان دامپینگ, دامپینگ حمایتی, آثار دامپینگ, تفاوت دامپینگ و یارانه, دامپینگ کوتاه مدت, دامپینگ بلندمدت, دامپینگ مخرب, دامپینگ غیرمخرب, علل و انگیزه های دامپینگ, تشخیص دامپینگ, روند مقابله با دامپینگ از طریق تحقیق, تشخیص دامپینگ از طریق بررسی محصول مشابه, تشخیص دامپینگ از طریق مشخص کردن قیمت صادراتی محصول, تشخیص دامپینگ از طریق مشخص کردن ارزش عادی محصول, تشخیص دامپینگ از طریق مقایسه قیمت صادراتی با ارزش عادی محصول, دامپینگ در مقررات سازمان تجارت جهانی, جایگاه دامپینگ در مقررات سازمان تجارت جهانی, راههای مقابله با دامپینگ, سازمان تجارت جهانی, وتو, بازرگانی بین المللی, سیستم تجارت بین المللی, گات, موافقت نامه تعرفه و تجارت, شرکت بازرگانی فیروزه, خرید کالا از چین, واردات کالا از چین, واردات مواد اولیه, واردات مواد شیمیایی, واردات ماشین آلات صنعتی, واردات دستگاه های خطوط تولید, واردات قطعات یدکی دستگاه های صنعتی, واردات قطعات یدکی کالاهای الکترونیکی, واردات لوازم برقی خانگی, واردات قطعات یدکی لوازم برقی, حمل کالا از چین, کارگو, حمل هوایی, حمل دریایی, ترخیص کالا از گمرک,
روند مقابله با دامپینگ از طریق تحقیق

روند مقابله با دامپینگ از طریق تحقیق

روند مقابله با دامپینگ از طریق تحقیق

روند مقابله با دامپینگ از طریق تحقیق

کشورها برای مقابله با دامیپنگ خطرزا، همانند دادرسی های حقوقی، ابتدا باید یک رشته و تحقیقات و بررسی ها را شروع کنند تا اثبات گردد که دامپینگ زیان بار رخ داده است. سپس در مورد نحوه مقابله با آن و این که چه نوع اقدامات جبرانی باید معمول داشت، تصمیم بگیرند. موافقت نامه شرایط و آیین انجام تحقیقات را مقرر داشته و آن را به عنوان الگو به کشورهای عضو، پیشنهاد داده است.
برای اعمال اقدامات ضددامپینگ، اولین مرحله انجام تحقیقات است. طبق موافقت نامه، تحقیق به دو صورت آغاز می شود: یا مقامات مجاز کشور واردکننده، خود اقدام به آغاز تحقیق می کنند یا متعاقب درخواست کتبی صنعت داخلی، این تحقیقات توسط دولت آغاز می شود. چنانچه در اوضاع و احوال خاص، مقامات ذی ربط تصمیم بگیرند که بدون دریافت درخواست کتبی از یک صنعت داخلی تحقیقات را شروع کند، ضرورت دارد مدارک کافی در دست باشد که دامپینگ رخ داده و این دامپینگ به صنایع داخلی، خسارت وارد کرده و بین دامپینگ و خسارت وارده نیز رابطه علیت وجود دارد.
اما در شیوه آغاز تحقیق با درخواست صنعت داخلی، باید درخواستی از سوی صنعت داخلی یا از جانب آنها ارائه شود. مانند هر دعوای حقوقی که ذی نفع باید درخواست رسیدگی بنماید. براساس موافقت نامه، درخواست به عمل آمده در صورتی توسط یا از جانب صنعت داخلی تلقی می شود که مورد حمایت آن دسته از تولیدکنندگان داخلی باشد که مجموع تولیدشان بیش از ۵۰ درصد کل تولید محصول مشابه تولید شده در آن بخش از صنعت داخلی، که حمایت خود را با درخواست ابراز داشته اند، باشد. البته وقتی آن دسته از تولیدکنندگان داخلی که از درخواست مزبور صراحتاً حمایت می کنند، کمتر از ۲۵ درصد کل تولید محصول مشابه تولید شده در صنعت داخلی را در اختیار داشته باشند، هیچ تحقیقی آغاز نخواهد شد. درخواست شروع تحقیق، باید حاوی مدارکی در مورد دامپینگ، لطمه و رابطه علّی میان واردات دامپ شده و لطمه ادعایی باشد. تنها ادعا، بدون این که طبق مدارک مربوط اثبات شده باشد نمی تواند از لحاظ موافقت نامه، کافی تلقی گردد. درخواست مزبور باید حاوی مطالب زیر باشد: مشخصات طرفین؛ حجم و ارزش تولید داخلی محصول مشابه توسط متقاضی در مواردی که درخواست کتبی از جانب صنعت داخلی به عمل آید؛ نوع محصول دامپ شده؛ اطلاعاتی در مورد قیمت های فروش محصول مورد بحث، به منظور مصرف در بازارهای داخلی کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرکننده؛ اطلاعاتی در مورد قیمت های صادراتی و یا در صورت نیاز، اطلاعاتی در خصوص قیمت هایی که محصول برای بار اول به آن قیمت ها، به خریدار داخلی در قلمرو کشور واردکننده عضو، مجدداً فروخته می شود؛ اطلاعاتی در مورد تعیین زمان واردات دامپینگ مورد ادعا؛ اثر واردات مزبور بر قیمت های محصول مشابه در بازار داخلی و اثر بعدی این واردات بر صنعت داخلی.
در مواردی هم که مقامات تشخیص دهند که حاشیه دامپینگ یا حجم واردات زیر قیمت بالقوه یا بالفعل در حد قابل چشم پوشی است، یا لطمۀ وارده جزئی می باشد، تحقیق فوراً متوقف می گردد.
نکته دیگر در مورد تحقیق این است که مقامات تحقیق، از علنی کردن درخواست آغاز تحقیق باید خودداری کنند، مگر این که تصمیمی در خصوص آغاز تحقیق اتخاذ شده باشد. مقامات تحقیق، مکلفند قبل از انجام تحقیقات ضد دامپینگ، دولت صادرکننده را از دریافت شکایت، مطلع نمایند. به محض آغاز تحقیقات، مقامات باید متن کامل تقاضانامه کتبی را در اختیار دولت صادرکننده قرار دهند. با شروع تحقیقات، به تمام طرف های ذی نفع در مورد اطلاعاتی که مقامات لازم دارند اطلاع و به آنها فرصت مناسبی داده خواهد شد که تمام مدارکی را که در زمینه تحقیق مورد بحث، مرتبط می دانند، کتباً ارائه نمایند و همچنین فرصت کافی برای دفاع از منافع شان داده خواهد شد. به صادرکنندگان یا تولیدکنندگان خارجی دریافت کننده پرسش نامه های مورد استفاده در تحقیق ضددامپینگ، فرصت داده می شود که حداقل یک ماه از زمان دریافت پرسش نامه پاسخ دهند.
نکته دیگری که باید در روند تحقیقات مدنظر قرار داد، مقامات تحقیق کننده است. در
موافقت نامه، به طور روشن و آشکار مقامات تحقیق، معین شده اند. در زیرنویس ماده ۲-۲-۱ موافقت نامه آمده است: «وقتی که واژه مقامات در موافقت نامه حاضر به کار می رود، باید آن را به معنای مقاماتی که در رده مناسبی قرار دارند، تفسیر کرد». تحقیق جز در اوضاع و احوال خاص ظرف یکسال و حداکثر طی ۱۸ ماه پس از آغاز، تمام می شود.

در قسمت بعدی با شما خواهیم بود با اقدامات حین رسیدگی (اقدامات موقتی،تعهد قیمت).

دامپینگ(قسمت دوازدهم)

دامپینگ, دامپینگ چیست, تعریف دامپینگ, روش های تجاری ناسالم, مفهوم دامپینگ, مقررات ضددامپینگ, دامپ, قیمت شکنی, رقابت مخرب, تعریف دامپینگ براساس قیمت, تعریف دامپینگ هزینه تولید, انواع دامپینگ, مدت زمان دامپینگ, دامپینگ حمایتی, آثار دامپینگ, تفاوت دامپینگ و یارانه, دامپینگ کوتاه مدت, دامپینگ بلندمدت, دامپینگ مخرب, دامپینگ غیرمخرب, علل و انگیزه های دامپینگ, تشخیص دامپینگ, روند مقابله با دامپینگ از طریق تحقیق, تشخیص دامپینگ از طریق بررسی محصول مشابه, تشخیص دامپینگ از طریق مشخص کردن قیمت صادراتی محصول, تشخیص دامپینگ از طریق مشخص کردن ارزش عادی محصول, تشخیص دامپینگ از طریق مقایسه قیمت صادراتی با ارزش عادی محصول, دامپینگ در مقررات سازمان تجارت جهانی, جایگاه دامپینگ در مقررات سازمان تجارت جهانی, راههای مقابله با دامپینگ, سازمان تجارت جهانی, وتو, بازرگانی بین المللی, سیستم تجارت بین المللی, گات, موافقت نامه تعرفه و تجارت, شرکت بازرگانی فیروزه, خرید کالا از چین, واردات کالا از چین, واردات مواد اولیه, واردات مواد شیمیایی, واردات ماشین آلات صنعتی, واردات دستگاه های خطوط تولید, واردات قطعات یدکی دستگاه های صنعتی, واردات قطعات یدکی کالاهای الکترونیکی, واردات لوازم برقی خانگی, واردات قطعات یدکی لوازم برقی, حمل کالا از چین, کارگو, حمل هوایی, حمل دریایی, ترخیص کالا از گمرک, دامپینگ, دامپینگ چیست, تعریف دامپینگ, روش های تجاری ناسالم, مفهوم دامپینگ, مقررات ضددامپینگ, دامپ, قیمت شکنی, رقابت مخرب, تعریف دامپینگ براساس قیمت, تعریف دامپینگ هزینه تولید, انواع دامپینگ, مدت زمان دامپینگ, دامپینگ حمایتی, آثار دامپینگ, تفاوت دامپینگ و یارانه, دامپینگ کوتاه مدت, دامپینگ بلندمدت, دامپینگ مخرب, دامپینگ غیرمخرب, علل و انگیزه های دامپینگ, تشخیص دامپینگ, روند مقابله با دامپینگ از طریق تحقیق, تشخیص دامپینگ از طریق بررسی محصول مشابه, تشخیص دامپینگ از طریق مشخص کردن قیمت صادراتی محصول, تشخیص دامپینگ از طریق مشخص کردن ارزش عادی محصول, تشخیص دامپینگ از طریق مقایسه قیمت صادراتی با ارزش عادی محصول, دامپینگ در مقررات سازمان تجارت جهانی, جایگاه دامپینگ در مقررات سازمان تجارت جهانی, راههای مقابله با دامپینگ, سازمان تجارت جهانی, وتو, بازرگانی بین المللی, سیستم تجارت بین المللی, گات, موافقت نامه تعرفه و تجارت, شرکت بازرگانی فیروزه, خرید کالا از چین, واردات کالا از چین, واردات مواد اولیه, واردات مواد شیمیایی, واردات ماشین آلات صنعتی, واردات دستگاه های خطوط تولید, واردات قطعات یدکی دستگاه های صنعتی, واردات قطعات یدکی کالاهای الکترونیکی, واردات لوازم برقی خانگی, واردات قطعات یدکی لوازم برقی, حمل کالا از چین, کارگو, حمل هوایی, حمل دریایی, ترخیص کالا از گمرک,

شرکت بازرگانی فیروزه وارد کننده مواد اولیه برای تولید کالا، مواد شیمیایی، دستگاه ها و ماشین آلات صنعتی، خطوط تولید، قطعات یدکی دستگاه ها و کالاهای الکترونیکی و لوازم برقی خانگی با سابقه ۳۵ ساله در امور مربوط به واردات کالا از چین، حمل کالا از چین، کارگو، حمل هوایی، حمل دریایی، ترخیص کالا از گمرک آماده همکاری با بازرگانان و تجار محترم می باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *