یکشنبه , ۵ بهمن ۱۳۹۹
 بیابان زدایی در چین با احداث پارک ملی جنگلی سایهانبا ،بیابان زدایی ،عوامل موثر در بیابن زایی کشورها ،بیابان زدایی در چین ،بیابان زایی در چین ،پروژه بیابان زدایی در چین ،پارک جنگلی سایهانبا ،پارک ملی جنگلی سایهانبا ،عوامل اصلی بیابان زایی در چین ،بیابان های چین ،معضل بیابان زایی ،عوامل ایجاد بیابان ،راهکار چین برای مقابله با بیابان زایی ،بیابان های احیاشده ی چین ،کمربند سبز چین ،
پروژه بیابان زدایی در چین

بیابان زدایی در چین با احداث پارک ملی جنگلی سایهانبا

بیابان زدایی در چین با احداث پارک ملی جنگلی سایهانبا

بیابان زدایی در چین با احداث پارک ملی جنگلی سایهانبا

تبدیل بیابانی در شمال چین به پارک جنگلی

در چند دهۀ گذشته بسیاری کشورها در بیابان زدایی تلاشهای گوناگونی به خرج داده و به دستاوردهای عظیمی نائل آمده اند. اما در عین حال بر اثر عوامل مختلف مانند تحولات اقلیمی، افزایش پیوسته جمعیت و تغییر کاربری زمین، جنگل و منابع آب، وضعیت بیابان زدایی در جهان کماکان بسیار جدی است و بیابان هنوز زیست و توسعه در دو سوم کشورها و یک پنجم جمعیت جهان را تهدید می کند. چین یکی از کشورهایی است که مورد جدی ترین تهدید بیابان زایی است و همواره در مقابله با آن فعال بوده است. سال ۲۰۰۱ قانون بیابان زدایی جمهوری خلق چین به تصویب رسید. در جریان مهار بیابان، چین با اتخاذ تدابیر مناسب و مدیریت سامانمند به ثمرات چشمگیری دست یافته است. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ مساحت بیابانی کشور پیوسته کاهش یافته و حد بیابانی نیز تا اندازه ای سبک تر شده است.

تلاش‌های بی وقفه سه نسل از شهروندان چینی، بیابانی را در شمال این کشور به پارک جنگلی وسیعی تبدیل کرده است که نسل حاضر و نسل های آینده از آن بهره مند خواهند شد.پروژه بیابان زدایی، با تلاش های بی وقفه ی مردم و کمک های بی شائبه دولتی، بسیار موفقیت آمیز به پایان رسید و موقعیتی که می رفت تا تبدیل به تهدید شود به فرصت تبدیل شد.

پارک ملی جنگلی سایهانبا (Saihanba) در استان شمالیِ هِبئی (Hebei) دارای مساحتی بالغ بر ۷۲۹۰۰ هکتار است. این پارک برای گردشگران داخلی و خارجی در شمال چین، بهترین مکان برای فرار از گرمای تابستان به حساب می آید. در نزدیکی این پارک، بیابانی وجود دارد که در واقع این پارک جنگلی – که دارای دریاچه های زلال، درختان فراوان و چمن زارهای وسیع است – نیز در سال های نه چندان دور در گذشته، بخشی از همان بیابان بود. 

 بیابان زدایی در چین با احداث پارک ملی جنگلی سایهانبا ،بیابان زدایی ،عوامل موثر در بیابن زایی کشورها ،بیابان زدایی در چین ،بیابان زایی در چین ،پروژه بیابان زدایی در چین ،پارک جنگلی سایهانبا ،پارک ملی جنگلی سایهانبا ،عوامل اصلی بیابان زایی در چین ،بیابان های چین ،معضل بیابان زایی ،عوامل ایجاد بیابان ،راهکار چین برای مقابله با بیابان زایی ،بیابان های احیاشده ی چین ،کمربند سبز چین ،
پارک ملی جنگلی سایهانبا در چین

این بیابان در سال ۱۹۶۱ میلادی در شمال چین در حال گسترشِ سریع بود و از اینرو، دولت این کشور شمار بسیار زیاد از شهروندان چینی را به اینجا فرستاد تا ضمن آباد و خرم ساختن این مکان، مانع گسترش بیش از پیش آن بیابان شوند. این پروژه ی بیابان زدایی، با تلاش های بی وقفه ی مردم و کمک های بی شائبه ی دولتی، بسیار موفقیت آمیز به پایان رسید و منجر به تأسیس پارک ملی جنگلی سایهانبا در این مکان شد. 

اکنون – پس از پنجاه و شش سال تلاش های مستمر و سپری شدن سه نسل از مردمی که در اینجا تلاش می کردند – این پارک جنگلی، به بهترین مانع بر سر راه گسترش بیابان ها در این منطقه از شمال چین تبدیل شده است و همچنین تفرجگاه مناسبی برای گردشگران، به خصوص در گرمای تابستان، محسوب می شود. البته برای حفاظت از محیط زیستِ شکننده و حساس در این پارک جنگلی، فقط ۳۰ درصد از مساحتِ آن بر روی گردشگران باز است، زیرا اگر این جنگل ها و چمن زارها تخریب شوند، بازسازیِ آن ها بسیار دشوار خواهد بود.

 بیابان زدایی در چین با احداث پارک ملی جنگلی سایهانبا ،بیابان زدایی ،عوامل موثر در بیابن زایی کشورها ،بیابان زدایی در چین ،بیابان زایی در چین ،پروژه بیابان زدایی در چین ،پارک جنگلی سایهانبا ،پارک ملی جنگلی سایهانبا ،عوامل اصلی بیابان زایی در چین ،بیابان های چین ،معضل بیابان زایی ،عوامل ایجاد بیابان ،راهکار چین برای مقابله با بیابان زایی ،بیابان های احیاشده ی چین ،کمربند سبز چین ،
تبدیل بیابان به پارک جنگلی در چین

چين يكي از كشورهايي است كه با مسئله جدي بيابان زايي مواجه است. قسمت هاي مركزي و قسمت اعظم شمال غرب چين تحت تاثير اين پديده قرار دارد بطوري كه ۷۹۱كانتي (مركز بخش)در ۱۳ استان از كشور چين مورد تهديد بيابانزايي هستند .سطح كل اراضي تحت تاثير اين پديده حدود ۲٫۶ميليون كيلومتر مربع است كه ۲۷٫۳ درصد از گستره كشور چين را تشكيل مي دهد. حدود ۴۰۰ ميليون نفر از جمعيت كشور چين كه در اين مناطق زندگي مي كنند به نوعي از اثرات پديده بيابانزايي صدمه مي بينند. بر اساس برآوردهاي انجام شده گسترش سالانه پديده بيابانزايي در كل كشور حدود ۲۴۶۰ كيلومتر مربع است. بيابانزايي در چين اساسا ريشه اقليمي دارد، اما فعاليت هاي انساني از قبيل فشار توسعه اقتصادي، رشد جمعيت، احياءغير اصولي دشت ها و مراتع براي توليدات كشاورزي، عدم مديريت منابع آب، چراي مفرط و بيش از ظرفيت، قطع درختچه ها براي سوخت و كندن بوته هاي دارويي، تراس بندي روي شيب هاي تند و تپه ماهورها، نمكي شدن/ قليايي شدن، استخراج نفت و معدن كاوي،كشتار پرندگان و فزوني جانوراني مثل موش از عوامل اصلي بيابان زايي در كشور چين است. مردم چين براي جلوگيري و غلبه بر اين پديده خطرناك تلاش مداومي داشته اند. از دهه ۱۹۵۰ كه دولت چين بررسي هاي علمي و مطالعاتي را براي اولويت مقابله با اين پديده در مناطق ياد شده بطور جدي سازماندهي كرد، دانشمندان چيني روش هايي را براي تثبيت شن هاي روان در مناطق مختلف بكار گرفتند و پروژه اي را برای تجديد حيات اكولوژيكي از جمله پروژه احداث كمربند سبز در مناطق شمال و شمال غرب چين به عنوان يك اقدام ملي براي بيابان زدايي طراحي كردند که شرح آن تخصصی بوده و در این مقاله قابل توضیح نمی باشد.

 

 بیابان زدایی در چین با احداث پارک ملی جنگلی سایهانبا ،بیابان زدایی ،عوامل موثر در بیابن زایی کشورها ،بیابان زدایی در چین ،بیابان زایی در چین ،پروژه بیابان زدایی در چین ،پارک جنگلی سایهانبا ،پارک ملی جنگلی سایهانبا ،عوامل اصلی بیابان زایی در چین ،بیابان های چین ،معضل بیابان زایی ،عوامل ایجاد بیابان ،راهکار چین برای مقابله با بیابان زایی ،بیابان های احیاشده ی چین ،کمربند سبز چین ،
احداث پارک ملی جنگلی سایهانبا

 

 بیابان زدایی در چین با احداث پارک ملی جنگلی سایهانبا ،بیابان زدایی ،عوامل موثر در بیابن زایی کشورها ،بیابان زدایی در چین ،بیابان زایی در چین ،پروژه بیابان زدایی در چین ،پارک جنگلی سایهانبا ،پارک ملی جنگلی سایهانبا ،عوامل اصلی بیابان زایی در چین ،بیابان های چین ،معضل بیابان زایی ،عوامل ایجاد بیابان ،راهکار چین برای مقابله با بیابان زایی ،بیابان های احیاشده ی چین ،کمربند سبز چین ،
راهکارهای مقابله با بیابان زایی در چین

 

 بیابان زدایی در چین با احداث پارک ملی جنگلی سایهانبا ،بیابان زدایی ،عوامل موثر در بیابن زایی کشورها ،بیابان زدایی در چین ،بیابان زایی در چین ،پروژه بیابان زدایی در چین ،پارک جنگلی سایهانبا ،پارک ملی جنگلی سایهانبا ،عوامل اصلی بیابان زایی در چین ،بیابان های چین ،معضل بیابان زایی ،عوامل ایجاد بیابان ،راهکار چین برای مقابله با بیابان زایی ،بیابان های احیاشده ی چین ،کمربند سبز چین ،
بیابان زدایی در چین

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

آدرس بازرگانی فیروزه در ایران:

مشهد، نبش راهنمایی ۲۱ پلاک ۱۱۰ واحد۲۰۱

تهران به زودی

تلفن های تماس متمرکز در ایران:

Tel:+98 5138330948-9/+98 9129374366

Telegram: @firoozetradingco

Instagram: @firoozetradingco

Email: email@firoozetrading.com

Website: www.firoozetrading.com

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *