یکشنبه , ۱۰ فروردین ۱۳۹۹
دامپینگ, دامپینگ چیست, تعریف دامپینگ, روش های تجاری ناسالم, مفهوم دامپینگ, مقررات ضددامپینگ, دامپ, قیمت شکنی, رقابت مخرب, تعریف دامپینگ براساس قیمت, تعریف دامپینگ هزینه تولید, انواع دامپینگ, مدت زمان دامپینگ, دامپینگ حمایتی, آثار دامپینگ, تفاوت دامپینگ و یارانه, دامپینگ کوتاه مدت, دامپینگ بلندمدت, دامپینگ مخرب, دامپینگ غیرمخرب, علل و انگیزه های دامپینگ, تشخیص دامپینگ, روند مقابله با دامپینگ از طریق تحقیق, تشخیص دامپینگ از طریق بررسی محصول مشابه, تشخیص دامپینگ از طریق مشخص کردن قیمت صادراتی محصول, تشخیص دامپینگ از طریق مشخص کردن ارزش عادی محصول, تشخیص دامپینگ از طریق مقایسه قیمت صادراتی با ارزش عادی محصول, دامپینگ در مقررات سازمان تجارت جهانی, جایگاه دامپینگ در مقررات سازمان تجارت جهانی, راههای مقابله با دامپینگ, سازمان تجارت جهانی, وتو, بازرگانی بین المللی, سیستم تجارت بین المللی, گات, موافقت نامه تعرفه و تجارت, شرکت بازرگانی فیروزه, خرید کالا از چین, واردات کالا از چین, واردات مواد اولیه, واردات مواد شیمیایی, واردات ماشین آلات صنعتی, واردات دستگاه های خطوط تولید, واردات قطعات یدکی دستگاه های صنعتی, واردات قطعات یدکی کالاهای الکترونیکی, واردات لوازم برقی خانگی, واردات قطعات یدکی لوازم برقی, حمل کالا از چین, کارگو, حمل هوایی, حمل دریایی, ترخیص کالا از گمرک,
اقدامات حین رسیدگی یا اقدامات موقتی،تعهد قیمت

اقدامات حین رسیدگی یا اقدامات موقتی،تعهد قیمت

اقدامات حین رسیدگی یا اقدامات موقتی،تعهد قیمت

اقدامات حین رسیدگی یا اقدامات موقتی،تعهد قیمت

اتخاذ تصمیم نهایی در مورد دامپینگ، مستلزم انجام تحقیقات کامل است. با این حال، رسیدگی به دعوای ضد دامپینگ همیشه جریان ساده و عادی نبوده و گاه در خلال رسیدگی، مسایلی پیش می آید که مرجع رسیدگی، مکلف به اتخاذ تصمیم در مورد آنها است. تصمیم نهایی در رابطه با وضع و همچنین میزان عوارض با مقامات کشور واردکننده است. قاعده این است که مبلغ حقوق و عوارض ضددامپینگ از (حاشیه دامپینگ) تجاوز نکند، ضمن اینکه موافقت نامه استفاده از قاعدۀ عوارض کمتر را نیز تشویق می کند. در خصوص اقدامات موقتی موافقت نامه، مقررات ویژه ای در خصوص امکان اتخاذ اقدامات موقتی در طول جریان رسیدگی، پیش بینی کرده است. البته این اقدامات، در صورتی اتخاذ می شود که به طور مقدماتی تشخیص داده شود که دامپینگ و لطمه بعدی آن به صنعت داخلی، محقق شده است. طبق موافقت نامه، اقدامات موقتی در صورتی می تواند اعمال شود که مقامات مربوطه، چنین اقداماتی را برای جلوگیری از ضرری که در خلال تحقیقات از دامپینگ ناشی می شود، ضروری تشخیص دهند. اقدامات موقتی به صورت های گوناگون تعیین می شوند. اقدامات موقتی، به شکل وضع عوارض موقتی یا ترجیحاً وثیقه، اعم از وجه الضمان یا ضمانت نامه، معادل میزان عوارض ضددامیپنگ است که به طور موقت تخمین زده شده است و نباید از میزان «حاشیه دامپینگ» فراتر رود. اقدامات موقتی، زودتر از ۶۰ روز پس از تاریخ آغاز تحقیقات اجرا نخواهد شد و اجرای اقدامات موقتی، برای مدت کوتاهی بوده و از ۴ ماه تجاوز نخواهد کرد و یا بنا به تصمیم مقامات ذی ربط و درخواست صاردکنندگانی که درصد قابل توجهی از تجارت مورد نظر را در اختیار دارند، حداکثر ۶ ماه خواهد بود. تعهد قیمت، از جمله اقدامات دیگر حین رسیدگی است. صادرکننده یا کشور صادرکننده می تواند در اثنای تحقیقات، متعهد شود که با افزایش قیمت محصول دامپ شده، کشور واردکننده را از وضع عوارض ضددامپینگ، منصرف کند. در مواردی هم که محصول صادراتی از یارانه غیرمجاز برخوردار است، قبول تعهد بدین معنی است که دولت مزبور ملتزم می شود که از اعطای این دسته یارانه ها خودداری کند. برای قبول تعهد، صادرکننده یا دولت صادرکننده، پیشنهادی را به مرجع رسیدگی کشور واردکننده ارائه می دهد تا مرجع مزبور در خصوص قبول یا رد آن، تصمیم بگیرد. تعهد، در صورت قبول، تا زمانی ادامه می یابد که وضعیت مخرب ناشی از دامپینگ یا یارانه رفع شود و با رفع شدن آن، تعهدات لغو می گردد. چنانچه تعهد از سوی متعهد نقض گردد، مرجع مزبور می تواند عوارض موقت را با توجه به اوضاع و احوال قضیه وضع کند و در صورتی که رسیدگی به دعوی به حالت تعلیق در آمده باشد، تعلیق خاتمه می یابد و رسیدگی مجدد آغاز می شود.
گاهی در حین رسیدگی به دعوای ضددامپینگ، صادرکننده یا صادرکنندگان جدیدی، همان محصول را به کشور واردکننده صادر می کنند. از آنجا که بر اثر واردات محصول دامپ شده، صنعت داخلی دچار خسارت با تهدید جدی شده است، ورود همان محصول هر چند از سوی صادرکنندگانی که دامپینگ به آنان منتسب نیست، می تواند خطرساز باشد. این موضوع تنها در موافقت نامه آمده و طبق آن، صادرکنندگان یا تولیدکنندگان که در دوره رسیدگی کالای مورد نظر را به کشور واردکننده، صادر کرده اند می توانند کتباً از مرجع تحقیق، درخواست کنند که حاشیه دامپینگ را معین کند. اگر صادرکنندگان جدید بتوانند ثابت کنند که کالاهای آنان با کالاهای مشمول اقدامات ضددامپینگ، ارتباطی ندارد، حاشیه دامپینگ نسبت به کالاهای آنان، اعمال نمی شود.

در قسمت بعدی با شما خواهیم بود با دامپینگ در مقررات سازمان تجارت جهانی.

دامپینگ(قسمت سیزدهم)

دامپینگ, دامپینگ چیست, تعریف دامپینگ, روش های تجاری ناسالم, مفهوم دامپینگ, مقررات ضددامپینگ, دامپ, قیمت شکنی, رقابت مخرب, تعریف دامپینگ براساس قیمت, تعریف دامپینگ هزینه تولید, انواع دامپینگ, مدت زمان دامپینگ, دامپینگ حمایتی, آثار دامپینگ, تفاوت دامپینگ و یارانه, دامپینگ کوتاه مدت, دامپینگ بلندمدت, دامپینگ مخرب, دامپینگ غیرمخرب, علل و انگیزه های دامپینگ, تشخیص دامپینگ, روند مقابله با دامپینگ از طریق تحقیق, تشخیص دامپینگ از طریق بررسی محصول مشابه, تشخیص دامپینگ از طریق مشخص کردن قیمت صادراتی محصول, تشخیص دامپینگ از طریق مشخص کردن ارزش عادی محصول, تشخیص دامپینگ از طریق مقایسه قیمت صادراتی با ارزش عادی محصول, دامپینگ در مقررات سازمان تجارت جهانی, جایگاه دامپینگ در مقررات سازمان تجارت جهانی, راههای مقابله با دامپینگ, سازمان تجارت جهانی, وتو, بازرگانی بین المللی, سیستم تجارت بین المللی, گات, موافقت نامه تعرفه و تجارت, شرکت بازرگانی فیروزه, خرید کالا از چین, واردات کالا از چین, واردات مواد اولیه, واردات مواد شیمیایی, واردات ماشین آلات صنعتی, واردات دستگاه های خطوط تولید, واردات قطعات یدکی دستگاه های صنعتی, واردات قطعات یدکی کالاهای الکترونیکی, واردات لوازم برقی خانگی, واردات قطعات یدکی لوازم برقی, حمل کالا از چین, کارگو, حمل هوایی, حمل دریایی, ترخیص کالا از گمرک, دامپینگ, دامپینگ چیست, تعریف دامپینگ, روش های تجاری ناسالم, مفهوم دامپینگ, مقررات ضددامپینگ, دامپ, قیمت شکنی, رقابت مخرب, تعریف دامپینگ براساس قیمت, تعریف دامپینگ هزینه تولید, انواع دامپینگ, مدت زمان دامپینگ, دامپینگ حمایتی, آثار دامپینگ, تفاوت دامپینگ و یارانه, دامپینگ کوتاه مدت, دامپینگ بلندمدت, دامپینگ مخرب, دامپینگ غیرمخرب, علل و انگیزه های دامپینگ, تشخیص دامپینگ, روند مقابله با دامپینگ از طریق تحقیق, تشخیص دامپینگ از طریق بررسی محصول مشابه, تشخیص دامپینگ از طریق مشخص کردن قیمت صادراتی محصول, تشخیص دامپینگ از طریق مشخص کردن ارزش عادی محصول, تشخیص دامپینگ از طریق مقایسه قیمت صادراتی با ارزش عادی محصول, دامپینگ در مقررات سازمان تجارت جهانی, جایگاه دامپینگ در مقررات سازمان تجارت جهانی, راههای مقابله با دامپینگ, سازمان تجارت جهانی, وتو, بازرگانی بین المللی, سیستم تجارت بین المللی, گات, موافقت نامه تعرفه و تجارت, شرکت بازرگانی فیروزه, خرید کالا از چین, واردات کالا از چین, واردات مواد اولیه, واردات مواد شیمیایی, واردات ماشین آلات صنعتی, واردات دستگاه های خطوط تولید, واردات قطعات یدکی دستگاه های صنعتی, واردات قطعات یدکی کالاهای الکترونیکی, واردات لوازم برقی خانگی, واردات قطعات یدکی لوازم برقی, حمل کالا از چین, کارگو, حمل هوایی, حمل دریایی, ترخیص کالا از گمرک,

شرکت بازرگانی فیروزه وارد کننده مواد اولیه برای تولید کالا، مواد شیمیایی، دستگاه ها و ماشین آلات صنعتی، خطوط تولید، قطعات یدکی دستگاه ها و کالاهای الکترونیکی و لوازم برقی خانگی با سابقه ۳۵ ساله در امور مربوط به واردات کالا از چین، حمل کالا از چین، کارگو، حمل هوایی، حمل دریایی، ترخیص کالا از گمرک آماده همکاری با بازرگانان و تجار محترم می باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *