دوشنبه , ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

اصطلاحات بازرگانی بین المللی

اصطلاحات بازرگانی بین المللی

 

اصطلاحات بازرگانی بین المللی

P/I: Proforma Invoice

پيش فاكتور: شامل اطلاعات خريدار و فروشنده

کلیه شرایط كالاي مورد معامله و توافقات طرفين معامله

B/L: Bill of Lading

سند حمل: بارنامه ای كه قابليت انتقال و معامله داشته باشد.

L/C: Letter of Credit

اصطلاحات بازرگانی بین المللی

اعتبار اسنادي

S/C: Sales Confirmation

تأييديه فروش

O/C: Order Confirmation

تأييديه سفارش

U/P: Unit Price

قيمت  واحد كالا

P/O: Purchase Order

سفارش خريد

F.B/L: Fiata Bill of Lading

بارنامه فياتا = بارنامه حمل تركيبي/ مركب فياتا

CY/CY: Container Yard / Container Yard

با قيد اين عبارت در بارنامه هزينه تحويل كالا

از بندر مبدأ و همچنين بارگيري كالا به کشتی

در كشور مبدأ و هزينه­هاي تخليه از كشتي

در كشور مقصد به عهده فروشنده

که به عهده Forwarder يا حمل كننده است.

T .T: Telegraphic Transfer

انتقال تلگرافي پول

C.V: CIF Value

قيمت كالا در گمرك برابر است با

قيمت كالا ، كرايه حمل از مبدأ تا مقصد ، هزینه بيمه باربری

QTY: Quantity

كميت = تعداد كالا

C.O.I: Certificate of Inspection

گواهي بازرسي کیفی

P.S.I: Pre Shipment Inspection

بازرسي پيش از حمل كالا

C.M.R: Convention Merchandise Routier

راه­نامه: سند غير قابل انتقال و معامله در حمل های زمینی

V.O.C: Verification of Conformity

گواهی تطابق کالا با استاندارد

C.A.D: Cash Against Document

پول نقد در برابر ارائه سند

P.B.G: Performance Bank Guarantee

ضمانتنامه بانکی حسن انجام كار

A.P.G: Advanced Payment Guarantee

ضمانتنامه بانکی پيش پرداخت

F.C.L: Full Container Load

بارگيري کامل كانتينر

L.C.L: Less/Low Container Load

بارگيري كانتينر به طوري كه فضاي خالي در كانتينر باشد.

C.P.M: Critical Path Method

روش مسير بحرانی

C.F.S: Container Freight Station

محل نگهداري كانتينرها

F.O.C: Free of Charge

بدون هزينه – مجانی

EX.W: Ex Works (…named place)

تحويل كالا محل كارخانه

انبار فروشنده یا نام مكان مشخص شده

F.C.A: Free Carrier … named place

تحويل كالا در مكان مشخص شده

به حمل كننده در مبداء… نام مكان مشخص شده

F.A.S: Free Alongside Ship (… named port of shipment)

تحويل كالا در كنار كشتي در مبدأ حمل… نام بندر بارگيري

F.O.B: Free On Board (… named port of shipment)

تحويل كالا روي عرشه كشتي در مبدأ حمل… نام بندر بارگيري

C.F.R: Cost and Freight (… named port of destination)

قيمت كالا و كرايه حمل تا بندر مقصد… نام بندر مقصد

C.I.F: Cost, Insurance and Freight

قيمت كالا + هزينه حمل تا مقصد + حق بيمه

C.P.T: Carriage Paid To (…. named place of destination)

پرداخت كرايه حمل كالا تا مقصد… نام محل مقرر در مقصد

C.I.P: Carriage and Insurance Paid To (… named place of destination)

پرداخت كرايه حمل و بيمه كالا تا مقصد… نام محل مقرر در مقصد

D.A.F: Delivered at Frontier (… named port of destination)

تحويل كالا در مرز… نام محل تعيين شده در مرز

D.E.S: Delivered Ex Ship (… named port of destination)

تحويل كالا روي عرشه كشتي در بندر مقصد… نام بندر مقصد

D.E.Q: Delivered Ex Query (… named port of destination)

تحويل كالا روي اسكله در بندر مقصد… نام بندر مقصد

D.D.U: Delivered Duty Unpaid (… named place of destination)

تحويل كالا در محل مقرر در مقصد

بدون ترخيص و بدون پرداخت حقوق

و عوارض گمركي توسط فروشنده… نام محل مقرر در مقصد

D.D.P: Delivered Duty Paid

(… named place of destination)

تحويل كالا در محل مقرر در مقصد

با ترخيص و پرداخت حقوق و عوارض گمركي

پس از خروج کالا از گمرک توسط فروشنده… نام محل مقرر در مقصد

F.I.O.S: Free In & Out and Stow

هزينه بارگيري در مبدأ و هزينه تخليه در بندر مقصد به عهدة خریدار مي باشد.

L.I.O.S: Liner In & Out and Stow

هزينه بارگيري در مبدأ و هزينه تخليه در بندر مقصد به عهدة فروشنده یا شرکت حمل مي باشد.

S.A.D: Single Administrative Document

سند واحد اداري – اظهار نامة گمركي

E.T.A: Estimate Time Arrival

زمان تقریبی رسیدن  كشتي به بندر مقصد

E.T.D: Estimate Time Departure

زمان تقریبی حرکت كشتي از بندر مبدأ

Pre Advise L/C

اين نوع LC زماني باز مي­شود

كه با كمبود وقت و يا تعطيلي­هاي چند روزه مواجهيم

و ممكن است تاريخPI منقضی و یا شرایط تغییریابد

که از بانک گشایش کننده

درخواست ارسال pre advise L/C را می نماییم.

که محتوای آن شامل

مبلغ اعتبار، تاريخ گشایش اعتبار، تاريخ سررسيد،

نام فروشنده و خریدار، شماره اعتبار و … ذکر می گردد.

Goods

كالا

Draft

برات

Quotation

مظنه قيمت كالا

Full set B/L

نسخ كامل بارنامه

Usance / Deferred  L/C

اعتبار اسنادی مدت­دار

Cargo Declearation

اصطلاح كلي آن اظهارنامه محموله حمل شده

توسط شرکت حمل و نقل می گویند

که حمل کننده باید به گمرک اظهارکند.

Exportation

عمل خارج كردن هر نوع كالايي از قلمرو گمركي – صادرات کالا

Surcharge

هزينه اضافي در حمل و نقل

Despatch

پاداش مربوط به تخليه و بارگيري قبل از انقضاي موعد مقرر

Demurrage

هزينه معطلي / خسارت ديركرد (نقطه مقابل Despatch مي­باشد)

Consignee

درL/C: نام بانك گشايش كننده اعتبار

در PI: نام شركت خريدار

Reimbursing Bank

بانك پوشش دهنده مالی

Applicant Bank

بانك گشايش اعتبار

General Average

خسارت همگاني

Particular Average

خسارت خاص

Finance / Refinance

فاينانس, تأمين مالي

تأمين مالي از طریق خطوط اعتباری Credit Line

Net Back / Buy Back

مبلغي كه خريدار كالا بعد از فروش كالا

و برداشت كليه هزينه ها و سود خود

به فروشنده پرداخت مي­نمايد.

لازم به ذكر است در موقع خريد كالا

از فروشنده هيچ پولي به فروشنده پرداخت نمي­شود.

در قرارداد Buy Back مجري طرح

پس از آوردن دانش فنی و ماشین آلات

و استحصال محصول مورد نظر به اندازه

مدت زمان تعيين شده در قرارداد از پروژه بهره­برداري مي­كند.

Red Clause

اعتبار اسنادی با شرط پرداخت ماده قرمز

شرطی است که مبلغي به عنوان پيش پرداخت

جهت توليد و يا تأمين مواد اوليه

از طرف خريدار به فروشنده پس از گشایش اعتبار

و بر اساس درخواست فروشنده به ایشان  پرداخت مي­شود

واين عبارت اولین بار با جوهر قرمز نوشته شده بود.

Clean Bill / Dirty Bill

بارنامه بدون قيد و شرط / بارنامه مخدوش

By Negotiation / By Payment

از طريق معامله اسناد / پرداخت نقدی

Chamber of Commerce

اتاق بازرگاني

CFR Full Linear Terms

قيمت كالا ، هزينه حمل به داخل كشتي

هزينه كرايه حمل از مبدأ تا مقصد

و هزينه تخليه از كشتي به اسكله

در بندر مقصد به عهده فروشنده می باشد.

Packing Container

تعداد کالا ها بطور دقیق  در هر كانتينر

Packing Truck

تعداد بطور دقیق در هر کامیون

Short Ship

كسري در تحویل كالا در مقصد

Validity of PI

مدت اعتبار پيش فاكتور

Validity  of  L/C

مدت اعتبار اسنادی

Exclusive Agency/Sole Agency

نماينده انحصاري / نماينده منحصر به فرد

Transhipment

انتقال كالا از يك وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر

Partial shipment

دفعات حمل

Correspondent Bank

بانك معامله کننده اسناد (بانك فروشنده)

Beneficiary

ذينفع اعتبار / فروشنده

Shipment Period

مدت زمان حمل

Applicant

متقاضي / درخواست كننده

Banking  Charges

هزينه ها ی بانکی

Notify Party

نام شركت/شخص كه بايد به او اطلاع داده شود

Acknowledgement

اعلام وصول

Forwarder

متصدی حمل ، هماهنگ كننده حمل كالا

که Forwarder مي­تواند Carrier هم باشد

Carrier

حمل كننده كالا

Receiver

تحویل گیرنده کالا در مقصد که نماينده

شركت حمل كننده  در مقصد می باشد

Certificate of Origin

گواهي مبدأ

Endorsement

ظهرنويسي اسناد بازرگانی

Forfaiting

تنزیل اسناد بازرگانی بلند مدت

Discount

تخفيف/ تنزيل اسناد

Manifest

فهرست موجودی کالادر كشتي

کامیون، هواپیما و یا کانتینر

Franchise

فرانشيز میزان خسارتی می باشد

که بعهده شرکت بیمه نمی باشد

و بعهده خریدار می باشد

LayTime

زمان مجاز بارگیری کالا در مبدأ

و زمان مجاز تخلیه کالا از کشتی در مقصد

Surveillance

بررسی، بازرسي كميت و كيفيت كالا

LeadTime

برنامه زمانبندی تامین کالا از مرحله

درخواست خرید تا رسیدن کالا در انبار خریدار

Man day

نفر روز

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

آدرس بازرگانی فیروزه در ایران:

مشهد، نبش راهنمایی ۲۱ پلاک ۱۱۰ واحد۲۰۱

تهران به زودی

تلفن های تماس متمرکز در ایران:

Tel:+98 5138330948-9/+98 9129374366

Telegram: @firoozetradingco

Instagram: @firoozetradingco

Website: www.firoozetrading.com

لیست کالاهای وارداتی از چین، سفارش کالا از چین، قیمت اجناس در چین، واردات از چین با سرمایه کم، چه کالایی از چین وارد کنیم؟، بهترین کالا برای واردات از چین، مراحل واردات کالا به ایران، نحوه واردات کالا از چین، نحوه واردات کالا از دوبی، واردات پوشاک از چین، واردات کالا از چین، واردات کاغذ از چین، واردات از چین آموزش، سود واردات از چین، آموزش تجارت با چین، تعرفه واردات از چین، ترخیصکار چین، ترخیصکار بندرعباس، ترخیصکار بوشهر، واردات چین، واردات کالا از چین، بازرگانی در مشهد، بازرگانی در گوانجو، بازرگانی در ایوو، بازرگانی در شانگهای، بازرگانی در چین، واردات کالا از چین، صادرات کالا به چین، تجارت با چین، خرید از چین، خرید کالای چینی، خرید از گوانجو، خرید از ایوو، خرید از چین، خرید از شانگهای، خرید کالا از چین، تحقیق خرید از چین، اعتبار سنجی شرکت های چینی، انتقال پول به چین، انتقال پول به خارج از کشور، انجام امور داخلی چین در خصوص خروج کالا از چین، اخذ استاندارد کالای چینی، وی او سی، voc ، حمل داخلی کالا در چین، اخذ استاندارد کالا در چین، بارگیری کانتینر در چین، ارسال کالا از چین به ایران، ارسال کالا از بنادر مهم چین به ایران، گواهینامه سی او آی، خرید از بازار چین ، خرید از بازار ایوو، بازدید از نمایشگاه چین ، بازدید از نمایشگاه گوانجو، بازدید از نمایشگاه ایوو، خرید لوازم الکتورنیکی از چین ، خرید جزی از چین، آزاد شدن الویت دهم , استاندارد اجباری , استاندارد ایران , اظهار الکترونیکی , ایران کد , ثبت سفارش اسباب بازی , ثبت سفارش اولویت دهم , ثبت سفارش در مشهد , ثبت سفارش لوازم التحریر , ثبت سفارش ماشین , ثبت سفارش مشهد , ثبت سفارش واردات , ثبت سفارش کالا , ثبتارش , سیستم مدریت ثبت سفارش واردات , شبنم , مراحل ثبت سفارش کالا , مقررات صادرات و واردات , کالاهای لوکس، ترخیص کار در بندرعباس , ترخیص کار در بوشهر , ترخیص کار گمرک در مشهد , ترخیص کالا بوشهر , ترخیص کالا خرمشهر , ترخیص کالا مشهد , حق العمل کار گمرک , حق العمل کار گمرک در بندرعباس , حق العمل کار گمرک در بوشهر , حق العمل کار گمرک در خرمشهر , حق العمل کار گمرک در مشهد , خدمات بازرگانی در چین , خدمات بازرگانی و ترخیص کالا , خدمات بازرگانی و ترخیص کالا در بندرعباس , خدمات بازرگانی و ترخیص کالا در بوشهر , خدمات، ترحیص انواع ماشین آلات راه سازی ازچین، ترخیص انواع لودر از چین ،ترخیص انواع بولدوزر ، ترخیص انواع بیل مکانیکی لاستیکی و بیل مکانیکی زنجیری از چین ، ترخیص گریدراز چین،ترخیص غلطک از چین،ترخیص ماشین آلات ساختمانی ازچین ،ترخیص پمپ بتن ثابت از چین ،ترخیص پمپ بتن موبایلی ازچین ،ترخیص بتونیر ازچین ، ترخیص تاورکرین از چین ، ترخیص انواع جرثقیلهای معمولی ازچین فترخیص جرثقیلهای موبایلی ازچین، ترخیص میکسراز چین،
ترخیص ماشین آلات کشاورزی ازچین ، ترخیص ادوات کشاورزی ازچین ، ترخیص تراکتور از چین، ترخیص کمباین ازچین، ترخیص خرمنکوب ازچین ، ترخیص تیلراز چین ، ترخیص کولتیواتور از چین ، ترخیص کودپاش از ، خرید انواع قفلهای هوشمند الکترونیکی از چین، خرید انواع ماشینهای بسته بندی از چین ،خرید انواع وسایل و تجهیزات بادی و پلاستیکی و فلزی مورد استفاده در پارکها از چین ،خرید انواع دربهای ضد سرقت و ضد حریق از چین، خرید سیم لاکی آلومینیومی با روکش مس از چین ،خرید انواع قالبهای پلاستیکی و فلزی برای تولیدات مختلف از چین،خرید انواع تزیینات داخل ساختمان ( از جنس پلی استیرن ) ازچین ،خرید انواع وسایل بهداشتی ساختمانی از قبیل توالت فرنگی از چین ، خرید وان جکوزی از چین ،خرید سرویس کابین و دستشویی و حمام از چین، خرید انواع شیرآلات ساختمانی هوشمند و معمولی از چین، خریدانواع سنگ شکن های ثابت و سیار ریلی از چین ،خرید ماشینهای تولید کننده انواع آجر سفال از چین ،خرید آجر صنعتی و مدلدار از چین ،خرید خط تولید چرم مصنوعی از چین ، خرید خط تولید شانه تخم مرغ از چین،خط تولید بلوکهای سقفی سبک و مواد اولیه پلی استیرن از چین ،خرید خط تولید و بازیافت ضایعات پلاستیک و لاستیکهای فرسوده از چین، خرید خط تولید کامل آب معدنی ( فول و نیمه اتوماتیک ) از چین،خرید خط تولید انواع دستمال کاغذی و نوار بهداشتی از چین ، خرید خط تولید انواع لوازم خانگی از قبیل یخچال از چین ،خرید فریزر از چین،خرید لباسشویی از چین ،خرید کولر گازی از چین،خرید ظرفشویی از چین ، خریداجاق گاز از چین،خرید قطعات خودرو از چین، خرید قطعات موتورسیکلت از چین ، خرید قطعات دوچرخه از چین ،خرید میکرو موتور و آرمیچر از چین ،خرید بلندگوی خودرو از چین،خریدانواع دستکش از چین ،خرید لاستیک از چین،خریدپارکت کف از چین ، خرید دستگاه اسکناس شمار از چین،خرید لوله های فولادی از چین،خریدصفحات فولادی از چین ،خرید کمپرسورCNG از چین ،خرید آینه و شمعدان از چین ،خرید تیغه چاقو از چین ،خرید میز کامپیوتر چین ،خرید مبلمان از چین،خرید مواد شمیایی از چین ، خرید روغن چین ، خرید فیلتر روغن از چین ، خرید کربن مولکولارسیو از چین ، خرید قطعات زونکن از چین ،خرید بتن سبک اتوکلاو از چین ، خرید پنل سقفی سبک از چین ،
،ترخیص خط تولید انواع دستمال کاغذی و نوار بهداشتی از چین ،ترخیص خط تولید انواع لوازم خانگی از قبیل یخچال چین ، ترخیص فریزراز چین ، ترخیص لباسشویی ار چین ، ترخیص کولر گازی از چین، ترخیص ظرفشویی از چین ،ترخیص اجاق گاز از چین، ترخیص قطعات خودرواز چین ،ترخیص قطعات موتورسیکلت از چین ،ترخیص قطعات دوچرخه از چین ، ترخیص میکرو موتور و آرمیچر از چین،ترخیص بلندگوی خودرو از چین،ترخیص انواع دستکش از چین،ترخیص لاستیک از چین، ترخیص پارکت کف از چین ،ترخیص دستگاه اسکناس شمار از چین، ترخیص لوله های فولادی از چین، ترخیص صفحات فولادی از چین، ترخیص کمپرسورCNG از چین ،ترخیص آینه و شمعدان از چین ،ترخیص تیغه چاقو از چین ، ترخیص میز کامپیوتر از چین ،ترخیص مبلمان از چین،ترخیص مواد شمیایی از چین ، ترخیص روغن از چین ، ترخیص فیلتر روغن از چین ، ترخیص کربن مولکولارسیو از چین ، ترخیص قطعات زونکن ،ترخیص بتن سبک اتوکلاو از چین ، ترخیص پنل سقفی سبک از چین ،ترخیص ماشین آلات تست و شستشوی انژکتور از چین،ترخیص تسمه فولادی از چین ،ترخیص چکش برقی از چین ،ترخیص ماشین آلات پوشش قابلمه از چین ، ترخیص دستگاه لیزر از چین ، ترخیص کاهنده مصرف برق (saver G-ner-G) از چین ، ترخیص ای پی اس EPS از چین ،ترخیص هیدروفن از چین ، ترخیص فیلتر روغن از چین،ترخیص چرم مصنوعی از چین ،ترخیص چرم طبیعی از چین ، ترخیص دستگاه بادکن Pet از چین ،ترخیص لامپ های ال ای دی از چین ، ترخیص تجهیزات اداری از چین ،ترخیص MDF ام دی اف از چین ،ترخیص مواد شمیایی آبکاری ازچین ،ترخیص HDF اچ دی اف از چین ، ترخیص دستگاه حک لیزری و کریستال از چین ،پلی ایزوبوتیلن ( کاربرد در ساخت آدامس ) از چین ،ترخیص الکترود جوشکاری از چین ،ترخیص خط تولید سیم جوش CO2 از چین ،ترخیص دستگاه نورد میلگرد از چین ،ترخیص دستگاه تصفیه آب از چین ،ترخیص دستگاه پرس از چین،ترخیص جوش از چین،ترخیص دستگاه تزریق از چین ،ترخیص فنل از چین ،ترخیص تسمه فنری از چین ،ترخیص کانکتور برق از چین ،ترخیص دستگاه چاپ و فلکسو بنر از چین ،ترخیص، ترخیصکار، ترخیص کار، ترخیص کالا، ترخیص لوازم الکتریکی، ترخیص لوازم الکترونیکی، ترخیص دوچرخه،… ترخیصکار لوازم الکتریکی، ترخیصکار لوازم الکترونیکی، ترخیصکار دوچرخه،… ترخیص کالا از بنادر مهم ایران، ترخیص کالا از بندرعباس، ترخیص کالا از بوشهر، ترخیص کالا از خرمشهر، بندر…. ترخیص موردی کالا، ترخیص کالای مجاز، ترخیص قانونی کالاهای مجاز، ترخیص انواع کالا، ترخیص,

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 2 میانگین: 5]
۲۵ مرداد ۱۳۹۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *