دوشنبه , ۲ مهر ۱۳۹۷
آداب تجارت با چینی ها ،تجارت با چین،اصول مذاکره در چین،ارتباط با چینی ها،آداب معاشرت با چینی ها،مذاکره با چینی ها،خرید و فروش در چین،ارتباط با چینی ها،آداب رفتاری چینی ها،آشنایی با فرهنگ چین،چین ،فرهنگ چینی ها،احوالپرسی چینی،مترجم چینی،احوالپرسی در چین،جلسات مذاکره در چین،ارتباط با فروشندگان چینی،فرهنگ چین،
اداب تجارت با چینی ها

آداب تجارت با چینی ها

آداب تجارت با چینی ها

آداب تجارت با چینی ها

از آنجایی که روابط بین المللی بهبود یافته است وضعیت اقتصادی رو به توسعه میرود و سرمایه گزاریهای خارجی گسترش یافته است.تجارت با چین امری بالقوه و پرسود به نظر میرسد.

تجارت در چين به اين معني است كه تاجران تماسهاي مكرر و رو به افزايشي با تاجران چيني و مقامات رسمي آن كشور خواهند داشت. ضروري است كساني كه در چين تجارت مي كنند در مورد موضوعاتي مثل فرهنگ تجارت ، آداب موافقت نامه جلسات و تكنيك هاي مذاكره بياموزند تا پتانسيل هاي سفر تجاري خود را به حد عالي برسانند.  در اين مقاله كوتاه نحوه ی تجارت در چين ، بعضی از حقايق فرهنگي كه بر روي تجارت و آداب آن اثر مي گذارد آمده است .اما اين به اين معني نيست كه مي توان تمام اسرار تجارت در چين را به صورت خلاصه اي جامع آورد اما بخشی از مهمترین مواردی که افراد درمذاکره با چینی ها با آن برخورد میکنند آورده شده است.

آداب تجارت با چینی ها،تجارت با چین،اصول مذاکره در چین،ارتباط با چینی ها،آداب معاشرت با چینی ها،مذاکره با چینی ها،خرید و فروش در چین،ارتباط با چینی ها،آداب رفتاری چینی ها،آشنایی با فرهنگ چین،چین ،فرهنگ چینی ها،احوالپرسی چینی،مترجم چینی،احوالپرسی در چین،جلسات مذاکره در چین،ارتباط با فروشندگان چینی،فرهنگ چین،
اصول مذاکره با چینی ها

 

آداب تجارت با چینی ها،تجارت با چین،اصول مذاکره در چین،ارتباط با چینی ها،آداب معاشرت با چینی ها،مذاکره با چینی ها،خرید و فروش در چین،ارتباط با چینی ها،آداب رفتاری چینی ها،آشنایی با فرهنگ چین،چین ،فرهنگ چینی ها،احوالپرسی چینی،مترجم چینی،احوالپرسی در چین،جلسات مذاکره در چین،ارتباط با فروشندگان چینی،فرهنگ چین،
آداب معاشرت با چینی ها

 

ملاقات و احوالپرسي 

 تجارت در چين هميشه شامل ملاقات و احوالپرسي مي شود. در چين ملاقات با دست دادن و حركت دادن آهسته سرآغاز مي شود.

 دقت كنيد كه دست را محكم فشار ندهيد زيرا براي چيني ها اين حركت خشونت اميز است.

چيني ها مخصوصا هنگام تجارت علاقه اي براي تماس فيزيكي ندارند . تنها شرايطي كه ممكن است اين اتفاق بيفتد زماني است كه ميزبان مهمان را راهنمايي مي كند. حتي در آن هنگام هم تماس در حد گرفتن سر آستين يا آستين شخص است.  حواستان باشد با كف دست نزنيد يا نوازش نكنيد يا بازوانتان را روي شانه كسي نيندازيد.

هميشه حالتی آرام ، حواس جمع و كنترل شده داشته باشيد . وضعيت بدن بايد هميشه حالت رسمي و بادقت باشد زيرا اين نشان مي دهد شما خود دار و قابل احترام هستيد.

كارت هاي ويزيت هميشه در ملاقات اول رد و بدل مي شود . دقت كنيد كه يك طرف كارت را ترجمه شده باشد و حروف چيني را با جوهر طلايي رنگ فرخنده و مباركي است.  نام شركت و هر قابليتي كه داريد روي كارت ذكر كنيد . زماني كه كارت دريافت مي كنيد آن را در بسته اي قرار دهيد نه در كيف يا جيب.

آداب تجارت با چینی ها،تجارت با چین،اصول مذاکره در چین،ارتباط با چینی ها،آداب معاشرت با چینی ها،مذاکره با چینی ها،خرید و فروش در چین،ارتباط با چینی ها،آداب رفتاری چینی ها،آشنایی با فرهنگ چین،چین ،فرهنگ چینی ها،احوالپرسی چینی،مترجم چینی،احوالپرسی در چین،جلسات مذاکره در چین،ارتباط با فروشندگان چینی،فرهنگ چین،
تجارت با چین

 

آداب تجارت با چینی ها،تجارت با چین،اصول مذاکره در چین،ارتباط با چینی ها،آداب معاشرت با چینی ها،مذاکره با چینی ها،خرید و فروش در چین،ارتباط با چینی ها،آداب رفتاری چینی ها،آشنایی با فرهنگ چین،چین ،فرهنگ چینی ها،احوالپرسی چینی،مترجم چینی،احوالپرسی در چین،جلسات مذاکره در چین،ارتباط با فروشندگان چینی،فرهنگ چین،
تجارت با چین

برقراري ارتباط

ارتباطات در چين بسيار رسمي است . زمان تجارت در چين ، شما نمايانگر شركت خود هستيد. پس هميشه مراودات را در سطحي حرفه اي نگه داريد . هيچوقت خيلي غير رسمي نشويد و شوخي نكنيد . اين به آن معني نيست كه چيني ها شوخ نيستند بلكه بيشتر شوخي ها ممكن است در ترجمه دچار مشكل شود و بنابر اين زائد به نظر مي رسد.

جلسه و مذاكره                                                         

 جلسه به هیچ عنوان فراموش نشود . ترجيحا براي معرفي شركتتان بعضي اطلاعات در مورد شركت شما بايد قبلا براي شركت مورد نظرتان در چين ارسال شود.

زمان جلسه : جلسه را براي زماني بين آوريل و ژ‍وئن يا بين سپتامبر و اكتبر رزرو كنيد . از همه تعطيلات ملي خصوصا سال نوي چيني اجتناب كنيد.

وقت شناس باشيد. به موقع برسيد . دير رسيدن نشان دهنده بي احترامي است.

دستور جلسه را به همراه داشته باشيد ابن كار به شما اين اجازه را مي دهد كه جريان جلسه را تا حدودي در كنترل خود داشته باشيد. فراموش نشود دستور جلسه را قبلا ارسال كنيد.

چيني ها به لقب مذاكره كنندگان جدي مشهور هستند. و هدف اساسي آن ها در جلسات امتياز گرفتن از طرف مقابل است . اين را در تنظيم استراتژي خود مدنظر داشته باشيد.شما بايد به مذاكره كنندگان آنها ميل خود به سازش را نشان دهيد و آنها را متقاعد كنيد كه حتي به امتيازات بزرگتري مي رسند.

مراقب باشيد كه تمام هماهنگي ها و برنامه ريزي ها را قبل آغاز مراودات تجاري با چين انجام داده باشيد زيرا چيني ها با دقت بسياري برنامه ريزي و اقدام مي كنند و كار و تجارت و احتمالا باطن شما را خواهند فهميد. يكي از استراتژي هاي خاص چيني ها براي مذاكره شروع كردن مذاكره با نشان دادن فروتني و تمكين است. و اين به خاطر اين است كه خود را ضعيف نشان دهند و انتظار مي رود شما يعني شخص قوي تر ، از طريق اعطاي امتياز به آنها كمك كنيد.

آداب تجارت با چینی ها،تجارت با چین،اصول مذاکره در چین،ارتباط با چینی ها،آداب معاشرت با چینی ها،مذاکره با چینی ها،خرید و فروش در چین،ارتباط با چینی ها،آداب رفتاری چینی ها،آشنایی با فرهنگ چین،چین ،فرهنگ چینی ها،احوالپرسی چینی،مترجم چینی،احوالپرسی در چین،جلسات مذاکره در چین،ارتباط با فروشندگان چینی،فرهنگ چین،
تجارت با چینی ها

 

آداب تجارت با چینی ها،تجارت با چین،اصول مذاکره در چین،ارتباط با چینی ها،آداب معاشرت با چینی ها،مذاکره با چینی ها،خرید و فروش در چین،ارتباط با چینی ها،آداب رفتاری چینی ها،آشنایی با فرهنگ چین،چین ،فرهنگ چینی ها،احوالپرسی چینی،مترجم چینی،احوالپرسی در چین،جلسات مذاکره در چین،ارتباط با فروشندگان چینی،فرهنگ چین،
تجارت با چین

 

آداب تجارت با چینی ها،تجارت با چین،اصول مذاکره در چین،ارتباط با چینی ها،آداب معاشرت با چینی ها،مذاکره با چینی ها،خرید و فروش در چین،ارتباط با چینی ها،آداب رفتاری چینی ها،آشنایی با فرهنگ چین،چین ،فرهنگ چینی ها،احوالپرسی چینی،مترجم چینی،احوالپرسی در چین،جلسات مذاکره در چین،ارتباط با فروشندگان چینی،فرهنگ چین،
مذاکره با چینی ها

 

آداب تجارت با چینی ها،تجارت با چین،اصول مذاکره در چین،ارتباط با چینی ها،آداب معاشرت با چینی ها،مذاکره با چینی ها،خرید و فروش در چین،ارتباط با چینی ها،آداب رفتاری چینی ها،آشنایی با فرهنگ چین،چین ،فرهنگ چینی ها،احوالپرسی چینی،مترجم چینی،احوالپرسی در چین،جلسات مذاکره در چین،ارتباط با فروشندگان چینی،فرهنگ چین،
آداب تجارت با فروشندگان چینی

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

 

آداب تجارت با چینی ها،تجارت با چین،اصول مذاکره در چین،ارتباط با چینی ها،آداب معاشرت با چینی ها،مذاکره با چینی ها،خرید و فروش در چین،ارتباط با چینی ها،آداب رفتاری چینی ها،آشنایی با فرهنگ چین،چین ،فرهنگ چینی ها،احوالپرسی چینی،مترجم چینی،احوالپرسی در چین،جلسات مذاکره در چین،ارتباط با فروشندگان چینی،فرهنگ چین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *